gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA İNSAN HAKLARI UZMANI ALINACAKTIR

Dışişleri Bakanlığına Sınavla Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu Alınacaktır

16 Mayıs 2011 Pazartesi 18:58
Dışişleri Bakanlığına İnsan Hakları Uzmanı Alınacaktır

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA

SINAVLA SÖZLEŞMELİ İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU ALINACAKTIR

 

I. Genel:

 

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında “İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu” unvanıyla görevlendirilmek üzere sınavla sözleşmeli personel alınacaktır. Alınması öngörülen personel sayısı 10’dur.

 

Alınacak sözleşmeli personel, 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine çerçevesinde istihdam edilecektir.

 

Sınava İngilizce veya Fransızca dillerinden girilmesi mümkündür. Adayların, sözkonusu yabancı dillerden en az birine aşağıdaki görevleri ifa edebilecek düzeyde hâkim olmaları gerekmektedir.

 

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz ile ilgili davaların hazırlık aşamasındaki çalışmaların yürütülmesi, davaların seyrinin takip edilmesi, yazılı ve sözlü savunma yapılması.

 

- İnsan hakları alanında faaliyet gösteren diğer uluslararası kuruluşlar bünyesinde sürdürülen çalışmaların ve muhtelif ülkelerde bu alanda yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve hukuki mütalaa hazırlanması.

 

Uzman hukukçular, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan bireysel ve devlet başvurularının takibi bağlamında, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde geçici ve ihtiyaç duyulması halinde dönemsel olarak da görevlendirilebilecektir.

 

Göreve başlamaları uygun görülecek uzman hukukçular ile hizmet sözleşmesi akdedilecektir. Sözleşmeler, mevcut sözleşmeli pozisyon durumu elverdiği ölçüde, her mali yılbaşında yenilenecektir.

 

Sınava girebileceklerin listesi ile sınav yeri ve başlama saati 6 Haziran 2011 tarihinde Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilân edilecektir. Sınavın yazılı ilk aşaması 15 Haziran 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 

II. Adaylarda aranan nitelikler:

 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesindeki genel koşullara sahip olmak,

2) 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış (1.1.1971 tarihinden sonra doğmuş) olmak,

3) Hukuk fakültesi mezunu olmak veya insan hakları alanında lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmak. (Yabancı üniversitelerden alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumundan alınmış denklik belgesi gereklidir).

4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak,

5) Dışişleri Bakanlığı personeli olmaya engel bir durumu bulunmamak.

6) 2009 veya 2010 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP-21, KPSSP-36 veya KPSSP-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak,

7) Sınava girilecek yabancı dilde, 2006, 2007, 2008, 2009 veya 2010 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az (B) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak veya aşağıdaki uluslararası dil sınavlarının birinden en az buna eşdeğer puanı almış olmak: (Eşdeğerlilikler YÖK tarafından belirlenmiştir.)

 

İngilizce: TOEFL iBT için 75 puan / TOEFL PBT için 490 puan / IELTS için 6,5 puan

Fransızca: DALF için C1

 

III. Sınavın aşamaları ve konuları:

 

Adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaktır.

 

Sınavın yazılı aşamasına, sınava başvuran adaylar arasından KPSS puanı en yüksek ilk 50 aday davet edilecektir.

 

Yazılı sınavda geçer not (100) üzerinden (70)’tir. Adayların yazılı sınavın her bir bölümünden en az (70) puan almaları şarttır.

 

Sınavın bölümleri:

Sabah: 1) Türkçe kompozisyon 2) Yabancı dilde kompozisyon

Öğleden sonra: 3) Türkçeden yabancı dile çeviri 4) Yabancı dilden Türkçeye çeviri

 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava alınacaktır Sözlü sınav tarihi ilgililere bilahare duyurulacaktır.

 

Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır. Sözlü sınavda geçer not (100) üzerinden (70)’tir.

 

- Uluslararası insan hakları hukuku

- Avrupa insan hakları hukuku (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri)

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatları

- Anayasa Hukuku

- Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü

- İdare hukuku ve idari yargılama usulü

- Devletler genel hukuku ve devletler özel hukuku

- Hukuk terminolojisi

- Genel kültür

 

IV. Başvuru:

 

Adayların, aşağıda sıralanan başvuru evrakını 1 Haziran 2011 mesai saati bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya taahhütlü posta ile iletmeleri gerekmektedir. (Başvurularını posta ile yapmak isteyen adayların, belge asıllarını sınav günü ibraz etmeleri kaydıyla, belge fotokopilerini göndermeleri yeterli olacaktır.)

 

Başvuru evrakındaki yanlışlık ve/veya eksikliklerden başvuru sahibi sorumlu olup, hata ve/veya eksikleri son başvuru tarihine kadar gidermeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Dışişleri Bakanlığı

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

İç Hizmetler Şubesi (oda no: 423)

06100 Balgat / Ankara

 

1) www.mfa.gov.tr adresinden temin edilecek iş talep formu
2) İki adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı

4) KPSS sonuç belgesi

5) KPDS veya eşdeğer uluslararası dil sınavı sonuç belgesi

6) Diploma/bitirme belgesi (yabancı üniversitelerden alınmış ise YÖK denklik belgesi eşliğinde)

7) Erkek adaylar için askerlik terhis/tecil belgesi

8) Özgeçmiş

 

 

V. Göreve başlama:

 

Sözlü sınavda da başarılı olanlar, yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları puanların toplamına göre sıralanacak ve bu başarı sıralamasında ilk 10’a giren adaylar, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması kaydıyla, sözleşmeli “İnsan Hakları Uzmanı Hukukçu” pozisyonunda görevine başlayabilecektir.

 

İlk ona giren adaylardan herhangi bir nedenle görevine başlayamayanların yerine, başarı sıralamasına göre diğer adaylar arasından görevlendirilme yapılabilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET