gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET'TEN MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI

Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik “Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı”

02 Şubat 2011 Çarşamba 15:03
Diyanet'ten Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyenler için “Yeterlik Sınavı”

SINAV ÜCRETİ

Sınava girecek her aday; 30 TL ( otuz TL) (KDV dahil) sınav ücretini 03 ġubat 2011–02 Mart 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

* Sınava girecek aday 03 ġubat 2011–02 Mart 2011 tarihleri arasında başvuru ücretini yatırıp, sınav başvurularını http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

* Adayların sınav giriş belgeleri; 10 Mart 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

* Yapılacak sınavda; Diyanet İşleri Başkanlığı Personeline Yönelik olarak Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ve Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyenler [Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa görev almak isteyenler, Diyanet İşleri başkanlığında çalışmakta olup başka bir göreve geçmek isteyenler, Başka kurumlardan Diyanet İşleri Başkanlığına naklen geçmek isteyenlere yönelik (müezzin kayyımlık hariç)] için “Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki grup yer alacaktır.

* Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için sınava girecek adaylar aşağıda tabloda yer alan alanlardan birini, ikisini veya tamamını seçebilirler.

Tablo 1
 
Hac görevi veya Yurtdışı görevi için tercih yapacak adaylar başvuru sırasında Genel Sorular bölümünü mutlaka tercih etmek zorundadırlar.
Hem Hac görevi, hem de Yurtdışı görevi için tercih yapacak adaylara Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavında sorulacak tüm sorulara cevap verecektir.

Nakil alanında sınava girecek adaylar başvuru sırasında sadece genel sorular bölümünü tercih edeceklerdir.

SINAV YERİ

81 İL (BAŞVURU DURUMUNA GÖRE)

SINAV TARĠHĠ, GÜNÜ VE SAATİ

19 Mart 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00

SINAV UYGULAMASI

ü Sınav; tek oturum hâlinde, 19 Mart 2011 tarihinde cumartesi günü, Saat 10.00‟da 81 ilde (Başvuru durumuna göre) yapılacaktır.

ü Sınav: 1) Yeterlik sınavına giren adaylar için 110 (yüz on) dakikalık süre,

2) Mesleki bilgiler seviye tespit sınavına giren adaylar için;


a) Nakil gurubundan sınava girecek adaylara 90 (doksan) dakika,

b) Sadece Hac Görevlendirmesi ya da Yurt dışı görevlendirmesi guruplarından birinden sınava girecek adaylara 110 (yüzon) dakika,

c) Hac görevlendirilmesi + Yurt dışı görevlendirmesi gurubundan sınava girecek adaylara 130 (yüz otuz) dakika süre içerisinde uygulanacaktır.

ü Sınavda; her grup için ayrı ayrı olmak üzere çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

- Adaylar sınava sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav binasında sigara içenler hakkında 5727 Sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

* Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek, bir nüshasını da posta yolu ile 10 Mart 2011 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞĠTEK) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı‟na gönderecektir. Bu tarihten sonra EĞĠTEK‟e ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.

SORU ALANLARI

TABLO 2 GRUP ADI ve NUMARASI SINAVDA SORULACAK SORU SAYISI


1- Yeterlik Sınavı


(2 ve 3.grupların soruları aynıdır)


01) Stajyer Vaiz

100


02) Stajyer Kuran Kursu Öğreticisi

100


03) İmam-Hatip

100


04) Müezzin-Kayyım

100


2- Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı


Soru dağılımları şöyledir


05) Nakil (Genel Sorular)

80

06) Hac görevlendirmesi (Nakil + Hac görevlendirmesi)

100

07) Yurt dışı görevlendirmesi (Nakil + Yurt dışı görevlendirmesi)

100

08) Hac görevlendirilmesi + Yurt dışı görevlendirmesi (Nakil + Hac görevlendirilmesi + Yurt dışı görevlendirmesi)

120

TOPLAM

Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) Görevde yükselme ve Unvan DeğiĢikliği ve hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını yapacaktır.

İLETİŞİM ve DUYURU

* Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EĞĠTEK Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

* Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr ile Diyanet İşleri Başkanlığının http://www.diyanet.gov.tr, internet adreslerinden yayımlanacaktır.

* Sınav soru ve cevap anahtarları 22 Mart 2011 tarihinde DĠB tarafından http://www.diyanet.gov.tr, EĞĠTEK tarafından da http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

* Adayların sınav sonuçları 18 Nisan 2011 tarihinde DĠB’e teslim edilecektir. Sınav sonuçları http://www.diyanet.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

* Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının http://www.diyanet.gov.tr ve http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iĢgünü içerisinde Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) ‟na yapacaktır.

* Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) ‟na yapacaktır.

* İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi„nin 5495218-5001 numaralı hesabına 10 (on) TL (KDV dahil) inceleme ücreti yatıracaktır.

* İtirazlar; itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, faksla yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

* Yapılan bu itirazları Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞĠTEK‟e gönderecektir. EĞĠTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı (DĠB) ‟na bildirecektir

* Yeterlilik ve Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ise Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Diyanet ĠĢleri baĢkanlığı tarafından bildirilecektir.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET