gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANET İMAM-HATİP ALIM İLANI

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam-hatip kadrolarına; 2014 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre kadrolu imam-hatip alınacaktır.

21 Kasım 2014 Cuma 11:23
DİYANET İMAM-HATİP ALIM İLANI

DİYANET İMAM-HATİP ALIM İLANI


Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında imam-hatip kadrolarına; 2014 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre kadrolu imam-hatip alınacaktır.

 

I. Atama Yapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre Dağılımı (D.H.S.İmam-Hatip)

1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124         15

2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124                    50

3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124  10

4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP12       45

5İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP123                20

6İlahiyat Ön Lisans8-12KPSSP12                      35

7İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız8-12KPSSP124         10

8İ.H.L+Diğer Lisans8-12KPSSP12459İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP               10

10İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP12                  35

11İ.H.L+Hafız KPSSP122                                   20

12İ.H.L KPSSP12                 25

TOPLAM 160


II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 

1.657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun 48  inci  maddesinin  (A)  bendinde  belirtilen şartları taşımak,

2.Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3.En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,

4.Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan  türünden en  az 60(altmış)puan almış olmak,5.Başkanlığımız teşkilatında  657  sayılı  Kanunun 4-B  maddesi  uyarınca  sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.

III. Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlara) Başvuru İşlemleri 

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar,24.11.2014(08:30)–08.12.2014(16:30)tarihlerinde www.diyanet.gov.tr internet   sitesindeki (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile sınav içine-Başvuru formunu kendileri doldurduktan   sonra istenen  belgelerle  birlikte herhangi  bir  İl  Müftülüğüne  şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan  istenen  belgeleri  getirmeleri halinde,  yurtdışından  sınava müracaat  edecek adaylar  adına  üçüncü  şahıslar  müracaat işlemini yapabileceklerdir.

2.İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile başvuru için gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini  gerçekleştireceklerdir.Belgeleri    eksik  olan  adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.

3.İl  müftülüklerince  yapılan aktivasyon işleminden sonra,  İKYS  il  yöneticileri,  “Aday Başvuru Belgesi’ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi ”yerine geçmez.

4.Başvuru işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden  sonra  adayın başvuru bilgilerinde  hangi nedenle  olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6.İl  Müftülüklerinde  yapılan  aktivasyon esnasında, başvuru  için  gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7.Bu  duyuruda  belirlenen  esaslara  uygun olmayan  veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 08.12.2014(16:30) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8.Başkanlığımız(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru formunu   doldurmayan/dolduramayan   veya il  müftülüklerinde  aktivasyon  işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat     talepleri hiçbir  şekilde kabul edilmeyecektir.

b)Sınav İşlemleri

1. Sözlü sınav Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki ilgili  kısımda belirteceklerdir. Başvuruların  sonra  ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

2.Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.3.Sınava  girmeye hak  kazananların  sınava  katılacakları  tarihler  başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak hazırlıkların ardından ileri bir tarihte Başkanlığımız internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. 

4.Adaylar, sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini 10.12.2014   tarihinden  itibaren https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden alabileceklerdir. 

5. Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 

6.Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

7.Sözlü sınavda başarılı sayılmak içinden az 70 puan almakşarttır. 

8.Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

9.Adaylar, “sınav  giriş  belgesi”  alma, sınav  sonuç  öğrenme  ve  tercih  işlemlerini (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

c) Yerleştirme İşlemleri 

1.Sözlü  sınav sonucu  başarılı olan  adaylar  arasından,  en  yüksek  puandan başlanmak suretiyle  başarı  sırasına  göre,  ilan edilen  kontenjan  sayısı  kadar  adaya  tercih hakkı verilecektir.

Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana,KPSS puanı yüksek olana, KPDS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.3.Tercih  hakkı elde  eden  adaylar,  Başkanlıkça  belirlenecek tarihler  içerisindehttps://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden  ilan  edilecek tercih  programı aracılığıyla  tercihlerini yapacaklardır.  Tercih  formunu  doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.4.Yerleştirmeler  adayların  tercih  formundaki yer  tercihleri  ve  başarı  sıralaması  dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re ’sen yerleştirilecektir.

5.Tercih   yapmayan   adaylar ait  olduğu kontenjan  grubunda   münhal   kalan   yerlere Başkanlıkça re ‘sen yerleştirilecektir.

6.Başkanlıkça  belirlenecek tarihler  içerisinde (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresindeki tercih formunu doldurmayan/dolduramayan  adaylara her  ne sebeple  olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

7.Tercih ve  yerleştirme  ile  ilgili  diğer  esaslar tercih  ve  yerleştirme  aşamasında belirtilecektir.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların,  atama  emirlerinin  kendilerine  tebliğ tarihinden  itibaren  (belge  ile  ispatı mümkün zorlayıcı  sebepler  olmaksızın)  15  gün içerisinde  işe  başlamayanların  atama onayları iptal  edilecektir.  Bu  durumdaki  adaylar  1 yıl  süreyle  devlet  memuru olarak istihdam  edilemezler) 

Diğer Hususlar 

1.Sınav  işlemleri  sürecinde  adayın  beyanı esas  alınacaktır.  Yerleştirme  sürecinde yerleştirmesi yapılan  adaylardan  belge  istenecektir.  Ayrıca, Başkanlık  sınav  ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 

2.Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri  yapılsa  dahi görevleriyle  ilişikleri  kesilecektir.  İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3.Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)

4.Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.

5.Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki  İnsan Kaynakları  Genel  Müdürlüğü sayfasında  yapılan  tüm  duyurular  tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6.Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

7.Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne  yapılacaktır. İtirazlar,  Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek    karara  bağlanacak  ve  adaya bildirilecektir.  Sınav  sonuçlarının  ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.8.Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım  Kadrolarına  Atama ve  Bu  Kadroların  Kariyer  Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği  ile Kamu  Görevlerine  İlk Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

V.Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,

2. KPSS’ye  başvururken  beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet   Belgesi(Adayların  beyan ettiği  öğrenim  belgeleri  mezuniyet  belgesi olmalıdır.  Birden  fazla mezuniyet  içeren  unvan gruplarından  birisine  başvuracak  adayların  beyan ettikleri mezuniyet  durumlarını  gösterir  belgelerin  hepsini başvuru  esnasında ibraz   etmeleri gerekmektedir.),

3.Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

4.Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı.

NOT:

1-Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir.Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2-Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

3-Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

V.Sınav Konuları İmam-Hatiplik sözlü  sınavına katılacakların  temel  ve  özel  yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız  web  sayfasında  yayımlanan Diyanet  İşleri  Başkanlığı  teşkilatında  din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

1.Kur’an-ı Kerim, (70 puan)2.Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)3.Hitabet. (10 puan)

 

VI. İletişim Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA Telefon:(0312) 295 70 00 KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET