gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DİYANETE 10 EĞİTİM GÖREVLİSİ ALINMA DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde açık bulunan ve aşağıda sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolara, Sınav Yönetmeliğinin 8, 9 ve 11 inci maddeleri gereğince yapılacak sözlü-uygulamalı sınavla Kur’anı Kerim derslerini okutmak üzere “Eğitim Görevlisi” alınacaktır.

14 Nisan 2011 Perşembe 00:55
Diyanete 10 Eğitim Görevlisi Alınma Duyurusu

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığından;
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde açık bulunan ve aşağıda sınıfı, derecesi ve sayısı belirtilen kadrolara, Sınav Yönetmeliğinin 8, 9 ve 11 inci maddeleri gereğince yapılacak sözlü-uygulamalı sınavla Kur’anı Kerim derslerini okutmak üzere “Eğitim Görevlisi” alınacaktır.
1- Eğitim Görevlisi sınavına alınacak adaylarda aranan şartlar;
a)Başkanlık Teşkilatında halen çalışır olmak,
b) En az lisans düzeyindedini yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olmak.
2- Bu şartları taşıyan adayların;
a) Doldurulmuş ve imzalanmış İş Talep Formları,
b) Sınavı kazanmaları halinde Başkanlığın uygun göreceği herhangi bir Eğitim Merkezi Müdürlüklerine atanmayı kabul ettiklerini belirtir dilekçeleri,
c) Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir tasdikli hizmet belgeleri,
d) Tasdikli diploma suretleri veya mezuniyet belgeleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi)
e) İhtisas kursunu bitirdiklerine dair tasdikli belgeleri,
f) 2 adet vesikalık fotoğrafları,
En geç 02/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar doğrudan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları, gerekmektedir.
3-Eksik belgeler ile yapılan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Sözlü SınavBaşkanlık merkezinde yapılacaktır. (sınav tarihi ilgililere daha sonra bildirilecek)
5- Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi sınavına alınacak adaylara “Sınav Giriş Belgesi” sınav tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı tarafından verilecektir.
6- Sınava girecekler, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini de (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanında bulunduracaktır.
7-Sınav Konuları;
a) Kur’anı Kerim,
b) Arapça,
c) Tefsir,
d) Hadis,
e) Kelam,
f) Fıkıh,
g) Dini ve mesleki genel kültür,
h) Başkanlık ve Devlet Memurları ile ilgili mevzuat,
i) Hitabet.
AÇIK KADROLARIN
BULUNDUĞU YER
UNVANI
SINIFI
DERECESİ
ADEDİ
Taşra Teşkilatı Eğitim Merkezleri
Eğitim Görevlisi
D.H.
5
8
Eğitim Görevlisi
D.H.
6
2
10
D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET