gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi sözleşmeli sağlık personel alıyor.

12 Haziran 2015 Cuma 06:07
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMİLANI

Üniversitemiz Hastanesindegiderleri Özel Bütçe Gelirlerinden ( 3 Hemşire ) karşılanmak üzere 657 SayılıDevlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmeküzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yeralan ek 2 inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakatyapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

BÜTÇE

SAYI - UNVAN

İLAN no

BRÜT ÜCRET

ARANAN NİTELİKLER

Özel Bütçe

3 HEMŞİRE

20150502

-  Kıdemi 5 yıldan az olanlar için 2.266,46 TL.

-  Kıdemi 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 2.295,39 TL

-Lisans Hemşirelik bölümü mezunu olmak

-2014 KPSSP3 sınavı puanı olmak -Askerlik görevini yapmış olmak

Başvurudabulunacakların;

*         10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi birkurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması,

*                   Askerliğini yapmış olması,

*                   657Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

*                   Nöbetusulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

*                   Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundanemeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin;

Bu ilanın gazetede yayınlandığı11/06/2015 tarihinden itibaren 26/06/2015 tarihi mesai bitimine kadar nüfuscüzdan fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, diploma veya mezuniyet belgesifotokopisi, SGK hizmet dökümü, bir fotoğraf ve askerlik terhis belgesi ilebirlikte Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmelerigerekmektedir.

KPSS Puan sıralaması, başvurusüresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetindeolacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Kişilerin görevebaşlatılabilmesi için talep edilen belgeler de www.deu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresindeilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, talep edilen belgeler ilebirlikte açıklanan ‘Evrak Teslim Tarihi’ nde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesiİnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Göreve başlamatarihi evrak teslim tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisindedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatlarıkabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.    Adres: DEÜ Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel:(0 232) 412 24 19 - 412 23 24


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

/    /   2015

657 sayılı Kanunun 4/Bmaddesine göre Kurumunuzda 2015 yılı içinde sözleşmeli personel pozisyonundaistihdam edilmek                                                                   üzere ilan edilen.............................................. kadrosuna      müracaat etmek  istiyorum.

10.07.2009 tarih 5917        Sayılı  Kanunun 47. maddesi gereğince son                   1       yıldır    (istifa          tarihinden itibaren)

herhangi bir kurumdasözleşmeli personel (657 4B) olarak çalışmadığımı beyan eder, gereğininyapılmasını arz ederim.

AD -SOYAD İMZA

İlan No               :

Adres              :

Ev Telefonu        :

Cep Telefonu       :

Başvurduğunuz Unvan :

KPSS Puanınız      :

EKLER    :

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET