gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

25 Ağustos 2015 Salı 07:02
DSİ Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a.  657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c.  (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat,eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2(iki) katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e.  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f.  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 Kişi –Tam Zamanlı)

 1. Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek
 2. Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek. 
 3. .NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak
 4. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 5. Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 6. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 7. Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. İleri seviye PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak, 
 10. Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
 11. Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 12. Entity Framework, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,
 13. Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
 14. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 15. Tercihen İş zekası araçları üzerinde tecrübe sahibi olmak,
 16. Veri ambarı ve  veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
 17. İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,
 18. Gereksinim belirleme metodları hakkında bilgi sahibi olmak,
 19. Gereksinim analiz ve dökümantasyonuna yönelik teknikler hakkında bilgi sahibi olmak,
 20. İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 21. Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karsılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
 22. Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,
 23. Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
  • Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
  • Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
  • Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1Kişi – Tam Zamanlı)

a.        Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek

b.        Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek. 

c.        .NET, C# veASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d.       JQuery, AjaxTeknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

e.        OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

f.        IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)konusunda tecrübesi olmak,

g.       İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

h.       Oracle Spatial, SQL Server ve Postgre SQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden en az ikisini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu deneyimi olan,

i.         ASP.NET MVCile uygulama geliştirmiş olmak,

j.         iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

k.       Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,

l.         Tercihen;

o     Java konusunda deneyim sahibi olmak,

o     ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

o     ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o     Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim (WMS/WFS,GML,  GeoJSON vb..) sahibi olmak,

o     OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

o     Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet  vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

o     Dağıtık coğrafi veritabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyim sahibi olmak,

3. 1. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(2 Kişi – Tam Zamanlı)

a.        Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek

b.        Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek. 

c.        .NET, C# veASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d.       Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e.        Oracle veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f.         Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g.       Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h.       Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

i.         PL/SQL(Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak 

j.         Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

k.       Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l.         Entity Framework, MVC, MVVM konularında tecrübeli olmak,

m.      Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCFgibi teknolojilere hakim olmak,

n.       IIS 6.0, IIS7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o.       Tercihen İş zekası araçları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

p.       Veri ambarı ve  veri aktarımı (ETL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

q.       Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

o        Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

o        Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

o        Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

4. 1. TİP CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi– Tam Zamanlı)

a.        Yazılım Geliştirme Konularında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek

b.        Tercihen 10.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek. 

c.        .NET, C# veASP.NET Web Form konusunda tecrübe sahibi olmak

d.       JQuery, Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON gibi WebTeknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

e.        OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak.

f.        IIS 7.0ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)konusunda tecrübe sahibi olmak,

g.       İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

h.       Oracle Spatial, SQL Server ve Postgre SQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden enaz birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,

i.         ASP.NET MVCile uygulama geliştirmiş olmak,

j.         Web tabanlı bir CBS projesinin tüm geliştirme süreçlerinde yazılım geliştirici olarak çalıştığını belgelemek,

k.       Tercihen;

  • ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

o   ORM Kullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o   Coğrafi Web Servisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim(WMS/WFS, GML,  GeoJSON vb..) sahibi olmak,

  • OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
  • Açık kaynak kod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet  vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

5. 2. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(4 Kişi – Tam Zamanlı)

a.        .NET, C# veASP.NET Web Form konusunda en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b.       Oracle veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c.        Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

d.       XML, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e.        Oracle veritabanı üzerinde PL/SQL,  stored procedure veya function konularında deneyim sahibi olmak,

f.        IIS 6.0, IIS7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)konusunda tecrübe sahibi olmak,

g.       Web teknolojileri (HTML, HTML5, CSS, Javascript, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,

h.       Windows servisleri, .Net Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i.         Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

o  Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

o  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

o  Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

 

 

6. 2. TİP CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi– Tam Zamanlı)

 1. Visual Studio platformunda mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yıl C#, .NET Framework ve ASP.NET ile uygulama geliştirme konularında iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

b.       JQuery, AjaxTeknolojileri, CSS, XML, WCF, JavaScript, HTML, XHTML, JSON gibi WebTeknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

c.        OGC Web servisleri, REST/SOAP Servisleri ve WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d.       IIS 7.0ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulamasının yayınlanması (deployment)konusunda tecrübe sahibi olmak,

e.        İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

f.        Oracle Spatial, SQL Server ve Postgre SQL/PostGIS veritabanı yönetim sistemlerinden enaz birini kullanarak coğrafi veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,

g.       ASP.NET MVCile uygulama geliştirmiş olmak,

h.       Tercihen;

  • ARCGIS Platform konusunda deneyim sahibi olmak,

o   ORMKullanımı (Entity Framework, NHibernate vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o   Coğrafi WebServisleri ile uygulama arasında entegrasyonu sağlama konusunda deneyim(WMS/WFS, GML,  GeoJSON vb..) sahibiolmak,

o   Açık kaynakkod Coğrafi Bilgi Sistemi (Geoserver, Openlayers, Leaflet  vb..) yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİYERİ TARİHİ

1) İstenilen Belgeler

a)   Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

b)     DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.dsi.gov.tr) alınacak İş Başvuru Formu(Fotoğraflı ve imzalı ),

c)     Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,

d)    Fotoğraflı özgeçmiş,

e)     YüksekÖğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

f)      KPSS sonuç belgesi,

g)     Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

h)     Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,   katılım/sınav sertifikası vb.)

i)       Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

j)       Özel şartlarda belirtilen tecrübeleri gösterir belgeler,

k)     Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

a.      Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b.     Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi,

l)       Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

m)   Adli sicil kaydı.

 

2) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi       

Başvurular, 24/08/2015 Pazartesi günü saat 08:30’ da başlayıp 04/09/2015 Cuma günü saat 17:30’ da sona erecektir. Başvuru zamanının bitiminden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

 

Adayların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesindeki iş başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra; istenilen diğer belgeler ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70(yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

       Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde 14/09/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV

 1) Sınav Şekli

        Sınav sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

 

2) Sınav Yeri ve Tarihi

       Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri Kurumun internet sitesinden 14/09/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav 29/09/2015 ile 09/10/2015 tarihleri arasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mah.İnönü Bulvarı No:16 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3)SınavKonuları

Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır.  Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

  VI. DEĞERLENDİRME

       Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI ve İTİRAZ

 

Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz internet sitesinden 23/10/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıcayazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde,gerekçeleri belirtilmek kaydıyla ve yazılı olarak DSİ Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Adaylar tarafından yapılacak itirazlar 10 (on) gün içerisinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonuç ilgiliye yazılı olarak başvuru formunda aday tarafından beyan edilen adrese bildirilecektir. 

        VIII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

       Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık  2015 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 3.870,06 TL) ’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye veödeme yapmaya yetkilidir.

 

Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretler

 

A

4 kata kadar

15.480,24

B

3 kata kadar

11.610,18

C

2 kata kadar

7.740,12

D

1 kata kadar

3.870,06

 

 

Kurum tarafından belirlenen sözleşme başlangıcı brütücretler

 

Alınacak Kişi Sayısı

Pozisyon

Ücret (Brüt)

1

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI

11.610,18

1

KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI

11.610,18

2

1. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

9.675,15

1

1. TİP CBS YAZILIM UZMANI

9.675,15

4

2. TİP YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

6.772,61

1

2. TİP CBS YAZILIM UZMANI

6.772,61

 

 

Kurum, sözleşme imzalananpersonelin performansına göre brüt ücretini, Maliye Bakanlığı tarafından vizesiverilmiş olan brüt tavan ücretlere kadar iyileştirme yapma hakkına sahiptir.

 

IX- DİĞER HUSUSLAR

 

a)     Adaylar,sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan,fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,pasaport)  yanlarında bulundurulacaktır.

b)     Giriş Sınavı’nınuygulanmasına yönelik tarih ve zaman programı ile diğer hususlarda, zorunlusebeplerle DSİ Genel Müdürlüğünce değişiklik yapılması gerekirse, yeni durumailişkin hususlar DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, ayrıcabaşka bir yöntemle duyuru yapılmayacaktır.

c)     Aranannitelik ve şartlara sahip olmayan ya da belgeleri eksik olanların veya gerçeğeaykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların başvuruları geçersizsayılacak, atamaları yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleriiptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Budurumda olan kişilerin yerlerine yedek sırası gelen adayın yerleştirilmesiyapılacaktır. Kurumumuzca kendilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel yasal faiziile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler kamu görevlisi ise bu durum ayrıcaçalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talepedemezler.

d)    1(bir) yıl içinde boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedeklerden atamayapılabilecektir.

 

 

   İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüPersonel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 Kat:2Çankaya/Ankara

Web: http://www.dsi.gov.tr

Telefon: +90 312 454 54 54

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET