gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DUMLUPINAR VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINIYOR

Dumlupınar ve Erciyes Üniversitesine Öğretim Elemanı Alınıyor

12 Mayıs 2011 Perşembe 00:23
Dumlupınar ve Erciyes Üniversitesine Öğretim Elemanı Alınıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:
DUYURU
Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde profesör ve doçentler alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.
İlan olunur.
BİRİMİ
BÖL/ABD/ASD/PROG
UNVANI
ADET
AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Profesör
1
Genel Cerrahi
Profesör
1
İç Hastalıkları
Profesör
2
Halk Sağlığı
Profesör
1
Radyasyon Onkolojisi
Profesör
1
Eczacılık Fakültesi
Farmasotik Mikrobiyoloji
Profesör
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi Teftişi Plan.ve Ekonomisi
Profesör
2
İlk.Öğr.Din.Kült.ve Ahlak.Bilgisi
Profesör
1
Mühendislik Fakültesi
Hidrolik
Profesör
1
İlahiyat Fakültesi
Tefsir
Profesör
1
Din Sosyolojisi
Profesör
1
Fen Fakültesi
Katıhal Fiziği
Profesör
1
Zooloji
Profesör
1
Edebiyat Fakültesi
Yeniçağ Tarihi
Profesör
1
Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji
Profesör
1
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Profesör
2
Turizm.İşl.ve Otel.Y.O.
--
Profesör
1
Turizm İşletmeciliği (Pazarlama)
Seyrani Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Profesör
1
Arazi ve Su Kaynakları
Profesör
1
Tıp Fakültesi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Doçent
1
Göz Hastalıkları
Doçent
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
Çocuk Endokrin Uzmanı Olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
Halk Sağlığı
Doçent
1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Doçent
1
Spor Hekimliği
Doçent
1
Tıp Eğitimi
Doçent
2
Anatomi
Doçent
1
Histoloji-Embriyoloji
Doçent
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti
Doçent
2
İkt.Ve İdari Bilimler Fak.
Üret.Yön.ve Pzlm.
Doçent
1
(Üretim Yönetimi)
Uluslararası İlişkiler
Doçent
1
İlahiyat Fakültesi
Tasavvuf
Doçent
1
Fen Fakültesi
Botanik
Doçent
1
Güzel Sanatlar Fak.
Müzik Bilimleri
Doçent
1
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Tarihi
Doçent
1
Seyrani Ziraat Fakültesi
Arazi ve Su Kaynakları
Doçent
1
Tarla Bitkileri
Doçent
1
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör (daimi statüde) ve Doçent (daimi statüde) alınacaktır.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan "Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterlerisağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlarıtaşımaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar;
1 - Başvurulacak ünvan, birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçe,
2 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / YardımcıDoçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1,
3 - Özgeçmiş,
4 - İki adet fotoğraf,
5 - Yayın listesi (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın listelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.),
6 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,
7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrıolarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi ve FORM-1 de bulunacaktır),
Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;
1 - Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim/anasanat dalı, kadro derecesini belirten dilekçe,
2 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / YardımcıDoçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1,
3 - Özgeçmiş,
4 - İki adet fotoğraf,
5 - Yayın listesi,
6 - Doçentlik Belgesi fotokopisi,
7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrıolarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi ve FORM-1 de bulunacaktır),
İle birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Ölçütler)’nin internet adresi: http://www.dpu.edu.tr/ akademik/akademikformveyonergeler/ogr_uyel_dosyalar/yonerge.pdf
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / YardımcıDoçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi : http://www.dpu.edu.tr/akademik/ akademikformveyonergeler/ogr_uyel_dosyalar/forml.pdf
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı / Anasanat Dalı / (Program)
Ünvanı
Kadro Derecesi
Kadro
Adedi
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
Profesör
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASİ İLİŞKİLER
Profesör
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
Profesör
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ
Doçent
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ. PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
Doçent
3
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ
(Biyoloji Eğitimi alanında doktoralı olmak.)
Doçent
2
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
(Genel Türk Tarihi temel alanında Doçent unvanı almış olmak.)
Doçent
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
ANORGANİK KİMYA
Doçent
1
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA
ORGANİK KİMYA
Doçent
1
1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK
GRAFİK
Doçent
1
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
EKONOMETRİ
EKONOMETRİ
Doçent
3
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İKTİSAT POLİTİKASI
Doçent
2
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT
İKTİSAT TEORİSİ
Doçent
2
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İŞLETME
MUHASEBE FİNANSMAN
Doçent
2
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
UYGULAMALI JEOLOJİ
Doçent
2
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
CEVHER HAZIRLAMA
Doçent
1
3
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MADEN İŞLETME
Doçent
1
2
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
Doçent
2
1
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
Doçent
1
1
ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
(Gıda bilimi alanında çalışmaları bulunmak.)
Doçent
2
1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET