gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EGE ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Ege Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

28 Eylül 2011 Çarşamba 05:54
Ege Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 SAYILI KANUNA GÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
KURULUŞ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
KADRO ÜNVANI
KADRO DERECESİ
ADET
İLAN AÇIKLAMASI
Fen Fakültesi
Kimya
Analitik Kimya
Profesör
1
1
Analitik Kimya Dalı’nda doçentlik ünvanını almış olmak, Elektroanalitik Kimya, Kimyasal Modifiye Eletrotlar, Akışkana Enjeksiyon (FIA) Analizi ve Fotoelektrokimya konusunda deneyimli olmak.
Fen Fakültesi
Biyoloji
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
Doçent
1
1
Endüstriyel Mikrobiyoloji, Eksromofiller ve Organik Solvent Tolerant Mikroorganizmaları konusunda uzmanlaşmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Profesör
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Periodontoloji
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
2
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji
Profesör
1
1
Tıp Doktoru Olmak. Hücre Kültürü ve Kıkırdak Fizyolojisi Konusunda Deneyimli
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji
Profesör
1
1
Tıp Doktoru Olmak. Nöronal Hücre Kültürü ve Toksisite Konularında Deneyimli
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
Profesör
1
1
İnvaziv ve Fötal Kardiyoloji ile Kalp Transplantasyonu Konusunda Deneyimli , Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
Profesör
1
1
Kemik Metabolizması ve Diyabette İnfüzyon Tedavisi Konusunda Deneyimli, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıbbi Farmokoloji
Profesör
1
1
Deneysel Böbrek Yetmezliği ve İmmunosupresif Ajanların Vasküler Fonksiyonlara etkileri konusunda Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Profesör
1
1
Doppler USG ve Ultrasonografi Rehberliğinde Girişimsel işlemler konusunda Deneyimli
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Radyoloji
Profesör
1
1
Gastrointestinal ve Genitoüriner sistem radyolojisi konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Anatomi
Profesör
1
1
Lokomotor Sistem ve Nöroanatomi Ağırlıklı Çalışmaları Olması.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Tıp Doktoru, Seroloji ve Moleküler Mikrobiyoloji Alanında Deneyimli
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Profesör
1
1
Tıp Doktoru, Hücre Kültürü ve Moleküler Mikrobiyoloji Alanında Deneyimli
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Tıbbi Biyoloji
Profesör
1
1
Moleküler Sitogenetik ve Sitotoksisite Konularında Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Parazitoloji
Profesör
1
1
Amipler ve Bağırsak Protozoonları Üzerine Moleküler Araştırmalarda Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Biyokimya
Profesör
1
1
26220 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Yönetmeliğine Göre Onaylı Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Profesör
1
1
Şaşılık ve Nörooftalmoloji Dallarında Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Profesör
1
1
Tıbbi Retina-Vitreoretinal Cerrahi ve Elektrofizyoloji Dallarında Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Doçent
1
1
Hepatitler Konusunda Deneyimli, Karaciğer Biyopsisi Yapabilen (Karaciğer Biyopsi Kursu Katılımı olan) Bağışıklığı Baskılanmış Hastaların Tedavisi ve Bağışıklanması Konularında Deneyimli
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Doçent
1
1
Toplum Kaynaklı ve Hastane Kökenli Menenjitler Konusunda Deneyimli, Deneysel Hayvan Menenjitleri Modelinde Deneyimli ve Uluslar arası çalışmaları olan
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Çocuk ve Ergen Madde Kullanım Bozuklukları Konusunda Deneyimli Psikanalitik Yönelimli Psikoterapiler Konusunda Deneyimli
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı ve Psikopatolojileri, Bireysel Psikoterapileri Konusunda Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Doçent
1
1
Kozmetik Dermatoloji ve Fototerapi-Fotokemoterapi Konularında Deneyimli ve Araştırmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Doçent
2
1
Dermoskopi ve Fototeripe-Fotokemoterapi Konularında Deneyimli ve Araştırmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Halk Sağlığı
Doçent
1
1
Toplum Ağız-Diş Sağlığı Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Halk Sağlığı
Doçent
2
1
Sağlık Ekonomisi Alanında Sertifikalı ve İşletme Alanında Lisans Diplomalı Olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Halk Sağlığı
Doçent
2
1
İş Sağlığı Alanında Lisansüstü Belgesi Olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Doçent
1
1
Acil Tıp Eğitimi ile ilgili çalışmalar, Yayınlar yapmış olmak, Tıp Eğitimi Konusunda çalışıyor olmak,
Temel Eğitici Gelişimi Programına katılmış olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Madde Kullanım Bozukluklar Konusunda Deneyimli Olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Konsültasyon-Liyezon ve Psikoonkoloji Alanında Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Nöroloji
Doçent
3
1
Sinir İleti Çalışmalarında Yeni Teknik Yöntemler Geliştirme Konusunda Deneyimli Olan Klinik Nörofizyoloji Uzmanı
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Fizyoloji
Doçent
1
1
Tıp Doktoru Olmak, Embriyonik Kök Hücre Kültürü ve Uygulamaları Konusunda Deneyimli
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıbbi Farmokoloji
Doçent
1
1
Deneysel Sepsis Hayvan Modelleri ve İmmünsüpresif Ajanlar Konusunda Deneyimli.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Nükleer Tıp
Doçent
2
1
Diferansiye Tiroit Kanserleri Konusunda Yayın Yapmış ve Y-90 Mikroküre Tedavisinde Deneyimli Olmak
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
Parazitoloji
Doçent
1
1
Kist Hidatik ve Bağırsak Parazitleri Direkt Serolojik ve Moleküler Tanı Yöntemlerinde Deneyimli
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
1
1
Yoğun Bakım ve Deneysel Cerrahide Deneyimli Olmak, Bu Alanlarda Çalışmaları olmak ve Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Almak.
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
İşleme Teknolojisi
Profesör
1
1
Su ürünleri işleme teknolojisi konusunda çalışıyor olmak.
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yetiştiricilik
Doçent
1
1
İçsu Balıkları Yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Yetiştiricilik
Doçent
1
1
Algal Biyoteknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak
1 - 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak gerekir.
2 - Profesör kadrolarına başvuracakların 6 takım dosya, Doçent kadrolarına başvuracakların 4 takım dosya, dilekçe, iş talep formu ile birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
3 - Başvurular Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma kriterlerine uygun olarak yapılacaktır.
4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5 - Son müracaat tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET