gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EMNİYET 2.500 PERSONEL İHTİYACI İÇİN ÜNİVERSİTELİ ARIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'da biner, İzmir'de 500 öğrenci alınacak. Öğrencilerin, belirlenen illerdeki devlet üniversitelerinde tespit edilen 54 bölümde öğrenimlerine devam etmeleri gerekiyor. Başvurular 25 Eylül-10 Ekim, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ise 15 Ekim-25 Ekim'de yapılacak.

28 Eylül 2014 Pazar 00:50
EMNİYET 2.500 PERSONEL İHTİYACI İÇİN ÜNİVERSİTELİ ARIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul'da biner, İzmir'de 500 öğrenci alınacak. Öğrencilerin, belirlenen illerdeki devlet üniversitelerinde tespit edilen 54 bölümde öğrenimlerine devam etmeleri gerekiyor. Başvurular 25 Eylül-10 Ekim, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı ise 15 Ekim-25 Ekim'de yapılacak. 


2014-2015 YILI POLİS AKADEMİSİ FYO BAŞVURU KILAVUZU

Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında personel ihtiyacını karşılamak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan devlet üniversitelerinin çeşitli bölümlerinde okuyan öğrencileri bünyesine alarak, fakültelerindeki eğitimlerinin yanı sıra, polis mesleki eğitim ve disiplin kuralları çerçevesinde eğitim-öğretim veren Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı bir birimdir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Ankara, İzmir ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin belirlenen bölümlerinde okumakta olan;
Dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için: üçüncü ve dördüncü sınıf,
Beş yıllık fakülteler için: dördüncü ve beşinci sınıf,
Altı yıllık fakülteler için: beşinci ve altıncı sınıf,
öğrencilerinden olmak.
İlgili devlet üniversitelerinin ekstern (devam durumu olmayan yükseköğretim) programlarında olmamak, (Örgün, 1’ inci ve 2’ inci öğretimde olmak) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan FYO ya alınacak adaylarda aranılan sağlık koşullarını taşımak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinden önceki yaşa göre işlem yapılmak kaydıyla Eğitime başlayacağı yılın l Ekim (dahil) tarihi itibariyle; (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki yaşa itibar edilir.), üçüncü sınıfa devam edecekler için 26, dördüncü sınıfa devam edecekler için 27, beşinci sınıfa devam edecekler için 28, altıncı sınıfa devam edecekler için 29 yaşından gün almamış olmak,
Erkeklerde 167 cm, bayanlarda 163 cm’ den kısa olmamak ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen beden kitle endeksi değerlerine uygun olmak,
Sevk edileceği devlet hastanesinden “Polis Akademisi Öğrencisi Olur” kaydını içeren sağlık kurulu raporunu almak,
Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı, affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak, devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması ile neticelenmemiş olmak, Türk Ceza Kanununun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere, anarşi ve terör eylemleri ile bu tür toplantı, yürüyüş ve mitinglere karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşlarına ve diğer organlarına üye bulunmamak,
Bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak, uyuşturucu ve psikotrop maddeleri hiç kullanmamış olmak,
Genelev, birleşme evi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video band, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan suçlardan her hangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu suçlardan herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
Öğrenim gördüğü üniversitesinde uyarma cezası haricinde disiplin cezası almamış olmak,
Devlet üniversitelerinin dört yıllık fakülteleri için üçüncü veya dördüncü sınıfında, beş yıllık fakülteleri için dördüncü veya beşinci sınıfında, altı yıllık fakülteleri için beşinci veya altıncı sınıfında okuyor almak, belirtilen sınıflarda okuyan öğrencilerden alttan borçlu en fazla iki dersi bulunmak.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim – öğretim kurumlarından disiplinsizlik sebebiyle çıkarılmamış olmak.
MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER
Bu kılavuzun sonunda yer alan bağlantı sonucunda üretilecek sınav başvuru dilekçesi, doğruluk beyan belgesi ve başvuru formunun imzalı çıktıları
EGM adına yükseköğretim kurumlarında okutulacak öğrenci olarak kabul edileceği sınıfa kadar, öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerdeki başarısını gösteren onaylı not döküm belgesi,
Fakülte veya yüksekokulundaki öğrenim gördüğü sınıfını gösteren kurumunca onaylı öğrenci belgesi,
Fakülte veya yüksekokulundaki disiplin durumunu gösteren kurumunca onaylı belge,
İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak)
UYARI: Başvuruda istenen belgelerden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır,
İNTERNET ÖN BAŞVURU TARİHLERİ
25 Eylül 2014-10 Ekim 2014 Saat:23:59

ŞAHSEN BAŞVURU, FİZİKİ YETERLİLİK, MÜLAKAT YERLERİ VE TARİHLERİ
İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların; 15 Ekim 2014 ile 24 Ekim 2014 tarihleri arası (bu tarihler dahil) şahsen başvuruları kabul edilecektir. Başvurular randevu usulü olacaktır. Başvuru günleri ve saatleri (http://fyo.pa.edu.tr) bağlantısında ilan edilecektir. Adaylar bağlantıda belirtilen gerekli belgelerle birlikte geleceklerdir.

MÜRACAAT YERLERİ
ANKARA İÇİN
MÜRACAAT ADRESİPolis Akademisi Başkanlığı, FYO Şube Müdürlüğü, Necatibey Caddesi No:108, Anıttepe, ÇANKAYA / ANKARA
TELEFON0 312 462 91 04-9105FAKS0 312 462 91 03
İSTANBUL İÇİN
MÜRACAAT ADRESİYeşilköy Mah. Eski Halkalı Cad. Şehit Özcan Canik Sk. No:1 FLORYA / İSTANBUL
TELEFON0 212 624 32 92FAKS0 212 425 01 94
İZMİR İÇİN
MÜRACAAT ADRESİÇaldıran Mah. Menderes Cad. No: 437 BUCA / İZMİR
TELEFON0 232 487 13 45FAKS0 232 487 37 52
Adaylar, başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz ederek Ankara için Polis Akademisi FYO Şube Müdürlüğüne, İstanbul için Şükrü Balcı PMYO’na ve İzmir için Rüştü Ünsal PMYO’na bizzat müracaat edeceklerdir. Eksik belge ve posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Adaylar, Giriş Koşulları, Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Sınavı ve FYO öğrenciliğine kabul için aranan Sağlık Şartları ile ilgili detaylı bilgilere (http://fyo.pa.edu.tr) linkinden ulaşabilirler.
UYARI: Başvuruda bulunacak adaylar (http://fyo.pa.edu.tr) linkinin altında bulunan formlardan çıktı alarak dosya içerisinde diğer evraklarla birlikte, başvuru süresi içerisinde mürcaatta bulunacağı yere şahsen başvurur.
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Emniyet Genel Müdürlüğü adına FYO öğrencisi olarak okutulmak üzere belirlenen Fakültelerden toplam (2500) öğrenci alınması planlanmaktadır.
S.NOANKARA, İSTANBUL VE İZMİR İLLERİNDE BULUNANAN DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ FAKÜLTELERİ

1-Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler 

2-Denizcilik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

3-Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

4-Dini İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

5-Diş Hekimliği Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

6-Eczacılık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

7-Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

8-Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

9-Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

10-Elektrik Elektronik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

11-Endüstiriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

12-Fen Edebiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

13-Fen Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

14-Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

15-Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

16-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

17-Hemşirelik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

18-Hukuk Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

19-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

20-İktisat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

21-İlahiyat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

22-İletişim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

23-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

24-İnşaat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

25-İslami İlimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

26-İşletme Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

27-Kimya ve Metalurji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

28-Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

29-Maden Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

30-Makine Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

31-Mesleki Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

32-Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

33-Mühendislik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

34-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

35-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

36-Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

37-Orman Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

38-Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

39-Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

40-Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

41-Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

42-Spor Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

43-Su ürünleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

44-Teknik Eğtim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

45-Teknoloji Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

46-Tekstil ve Teknolojileri Tasarım Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

47-Tıp Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

48-Ticaret ve Turuzim Eğitim Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

49-Turizm Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

50-Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

51-Veterinerlik Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

52-Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

53-Yabancı Diller Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler

54-Ziraat Fakültesi’nin bünyesindeki bölümler


EMNİYET'TEN 2500 PERSONEL ALIMI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA  İÇİN TIKLAYINIZ


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET