gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.30.10.2010

30 Ekim 2010 Cumartesi 19:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 04-05/12/2010 tarihlerinde Ankara’da, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

1) SINAVA KATILMA KOŞULLARI
a) ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 (A grubu ve öğretmenlik), 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı KPSSP 38 Bölümünden 80 ve üzeri puan almış olmak (Başvurulardan en yüksek puan alan 240
kişiye sınava giriş belgesi verilecek olup eşit puan almaları nedeniyle 240. sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağrılacaktır.),
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
c) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen Yurtiçi veya Yurtdışındaki Fakülte ve Yüksek Okullardan birini bitirmiş olmak,
d) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak (Görev yapmasına engel bir halin
olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.),
e) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir
durumu bulunmamak,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı),
g) Sabıka kaydı bulunmamak (Sabıka kaydının olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı),
h) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,
ı) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1980 tarihinden sonra
doğmuş olmak),
i) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri Kurul Başkanlığına vermiş
bulunmak,


2) SINAV KONULARI
Yazılı sınavlar, Ekonomi, Hukuk, Maliye, Muhasebe, Yabancı Dil ve Kompozisyon konularında yapılacaktır.
Yazılı Sınavda başarı gösterenler, kendilerine bildirilecek tarihlerde Ankara’da sözlü sınava alınacaklardır.


3) SON BAŞVURU TARİHİ
Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 22/11/2010 günü mesai
bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, İnönü Bulvarı, No: 27 E Blok Kat:1
Bahçelievler/ANKARA adresine, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun,
22/11/2010 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren başvuru formu, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan veya www.enerji.gov.tr internet adresinden temin edilebilir. Sınava girmeye hak
kazananların listesi en geç 26/11/2010 tarihine kadar Bakanlığımızın yukarıda belirtilen internet adresinden ilan edilecek,
sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi”, Teftiş Kurulu Başkanlığınca elden verilecektir.
Ayrıca, Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi 0.312.215 84 00 numaralı telefondan alınabilir.
İlan olunur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET