gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ERCİYES UFUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTELERİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Erciyes Ufuk Çukurova Üniversitelerine Öğretim Görevlisi Alınacak

09 Ekim 2011 Pazar 05:15
Erciyes Ufuk Çukurova Üniversitelerine Öğretim Görevlisi Alınacak

 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde profesör ve doçent alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Profesör

1

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Acil Tıp

Doçent

1

1

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Kamu Ölçmeleri

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama

Doçent

1

1

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Mühendislik-Mimarlık Fakültesine daimi statüde profesör alınacaktır. Müracaatlar ve atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ANABİLİM

DALI

DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

MÜH.-

MİM. FAK.

Profesör

Elektronik

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında Doçentlik Belgesine sahip olmak.

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat:3 Yozgat/Merkez Tel: 0354 242 10 85

 

 

Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalı/Bilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KD. ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları/Tıbbi Onkoloji

Profesör

1

7971/1-1

—— • ——

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve buna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca daimi statüde öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://www.cu.edu.tr adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen ilgili birimlere yapılacaktır.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET