gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINIYOR

Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

23 Aralık 2010 Perşembe 01:45
Erzincan Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınıyor

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
 
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 (İki) Adet Fotoğraf
6 Adet
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
Doçentlik Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 (İki) Adet Fotoğraf
4 Adet
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yüksek Lisans Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 (İki) Adet Fotoğraf
4 Adet
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birilikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Not: Yardımcı doçent adayları için 2547 sayılı Kanun'un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.
Müracaat Süresi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
1
1
-
Sınıf Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
1
3
-
Sınıf Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
1
3
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak
Sınıf Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
1
3
İlköğretime Yönelik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Bilgisayar ve Öğret. Teknolojileri
Yardımcı Doçent
1
3
Bilgisayar Destekli Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yardımcı Doçent
1
3
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doktora Yapmış Olmak
Eğitim Yönetimi Tef. ve Planlama
Yardımcı Doçent
1
3
Okul-Aile İşbirliği Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Matematik Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Matematiksel Modelleme Alanında Doktora Yapmış Olmak
Matematik Eğitimi
Yardımcı Doçent
1
3
Bilgisayar Destekli Cebir Öğretimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
Eğitim Prog. ve Öğretim
Yardımcı Doçent
1
3
Çocuk Suçluluğu Alanında Doktora Yapmış Olmak
Eğitim Prog. ve Öğretim
Yardımcı Doçent
1
3
İletişim Araçları Üzerine Doktora Yapmış Olmak
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yardımcı Doçent
1
3
Akademik Erteleme Konusunda Doktora Yapmış Olmak
 
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Eski Türk Edebiyatı
Profesör
1
1
-
Zooloji
Doçent
1
1
-
Botanik
Doçent
1
1
-
Eski Türk Dili
Yardımcı Doçent
1
3
Çuvaş Türkçesi Üzerine Çalışmış Olmak
Halk Edebiyatı
Yardımcı Doçent
1
3
Özbek Halk Edebiyatı Üzerine Çalışmış Olmak
Yeni Türk Dili
Yardımcı Doçent
1
3
Çeviribilim Üzerine Çalışmış Olmak
Yeni Türk Edebiyatı
Yardımcı Doçent
1
5
Şiir Teorisi ve Poetikası Üzerine Çalışmış Olmak
Yeniçağ Tarihi
Yardımcı Doçent
1
3
Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmasını Tamamlamış Olmak
Ortaçağ Tarihi
Yardımcı Doçent
1
3
İlgili Anabilim Dalında veya İslam Tarihi Alanında Doktorasını Tamamlamış Olmak
İlkçağ Tarihi
Yardımcı Doçent
1
3
İlgili Anabilim Dalında Doktorasını Tamamlamış Olmak
Analitik Kimya
Yardımcı Doçent
1
3
Potansiyometrik Sensor Dizileri ve Kemometrik Uygulamaları Üzerine Çalışmış Olmak
Genel Biyoloji
Yardımcı Doçent
1
3
Biyolojik Bozulma Üzerine Çalışmış Olmak
Genel Biyoloji
Yardımcı Doçent
1
3
Populasyon Genetiği Üzerine Çalışmış Olmak
Katı Hal Fiziği
Yardımcı Doçent
1
3
Yarı İletkenler Konusunda Doktora Yapmış Olmak
 
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Yardımcı Doçent
1
3
-
 
İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Sayısal Yöntemler
Yardımcı Doçent
1
3
Sayısal Yöntemler Dalında Doktora Yapmış Olmak
Muhasebe ve Finansman
Yardımcı Doçent
1
3
Bankacılık ve Kamusal Yönetim İlkeleri Üzerine Çalışmış Olmak
Muhasebe ve Finansman
Yardımcı Doçent
1
3
İşletmelerde Performans Göstergeleri Üzerine Çalışmış Olmak
 
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Dinler Tarihi
Doçent
1
1
-
Tefsir
Yardımcı Doçent
1
3
Razi Tefsiri Üzerine Çalışmış Olmak
Arap Dili ve Belagati
Yardımcı Doçent
1
3
-
Tasavvuf
Yardımcı Doçent
1
4
-
Din Felsefesi
Yardımcı Doçent
1
3
-
İslam Hukuku
Yardımcı Doçent
1
3
İslam Hukuku Ceza Ehliyeti Alanında Doktora Yapmış Olmak
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
İslam Hukuku
Yardımcı Doçent
1
4
Osmanlı Hukuku Konusunda Çalışmış Olmak
İslam Tarihi
Yardımcı Doçent
1
3
İslam Tarihinde Siyasi Şahsiyetler Üzerine Çalışmış Olmak
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Enerji
Yardımcı Doçent
1
3
Enerji Alanında Doktora Yapmış Olmak
Ulaştırma
Yardımcı Doçent
1
3
GPS Üzerine Çalışmış Olmak ve Ulaştırma Alanında Doktora Yapmış Olmak
Haberleşme
Yardımcı Doçent
1
3
Elektronik Haberleşme Üzerine Çalışmış Olmak
 
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Medikal Onkoloji Yandalı
Yapmış Olmak
İç Hastalıkları
Profesör
1
1
Nefroloji Yandalı Yapmış Olmak
Ortopedi ve Travmatoloji
Profesör
1
1
-
Enfeksiyon Hastalıkları
Profesör
1
1
-
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim
Doçent
1
1
-
Tıbbi Biyokimya
Doçent
1
2
-
Tıbbi Biyokimya
Yardımcı Doçent
1
3
Lipidlerle İlgili Çalışma
Yapmış Olmak
Genel Cerrahi
Yardımcı Doçent
1
3
Endoskopi Alanında Deneyimli Olmak
 
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
Diyetetik
Yardımcı Doçent
1
3
Biyokimya Alanında Doktora Yapmış Olmak
Hemşirelik
Yardımcı Doçent
1
4
Hemşirelik Esasları Üzerine Doktora Yapmış Olmak
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
 
Yardımcı Doçent
1
3
Çocuk Hakları Üzerine Doktora Yapmış Olmak
 
TERCAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
 
Yardımcı Doçent
1
3
Tarih Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
 
TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
 
Yardımcı Doçent
1
3
Hisse Senedi Piyasası Üzerine Doktora Yapmış Olmak
 
ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
K. Unvanı
Adedi
Derece
Açıklama
 
Yardımcı Doçent
1
3
Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET