gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ VE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitelerin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

14 Şubat 2015 Cumartesi 06:35

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Unvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Metrik Geometriler ve FuzzyProjektif Geometri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Lineer Olmayan Denklemlerin Tam Çözümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Sonlu Elemanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

İlaç öncüsü moleküller üzerinde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

İkt. Ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Uluslar arası Hukuk ve dış politika alanlarında çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Çocuk gelişimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Yrd.Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Geometri Alanında doktoralı olup Metrik Geometriler ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Uygulamalı Matematik Alanında doktoralı olup KısmiDiferensiyel Denklemlerin Korunumu ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Maksiller Defektlerde Dental veZigomatik İmplantlar üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

EEG, EMG, PSG ve Demanskonusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

Serebrovasküler veEndovasküler cerrahi konusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

EskişehirSağ.Yük.Ok.

Hemşirelik

 

İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olup, Onkoloji ve Hemotoloji hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. veHast.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak ve glomerülhastalıklarında Lenfosit Alt Grupları ile ilgili çalışması olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Killerin lineer olmayan dinamik davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Müh.Mim.Fak.

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Konsol kirişlerin stabilitesi ve yapı düzensizlikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

3. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4. İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof.

1

*  Medikal Onkoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Prof.

1

*  Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanında Yüksek Lisans ve Sanat Tarihi alanında Doktora yapmış olmak,

*  Müzecilik tecrübesi olmak,

*  Osmanlı ve Bizans Sanatı konusunda çalışmalar yapmış,

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Prof.

1

*  Radyo, Televizyon ve Sinema veya benzer alanlarda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

1

*  Tekstil Mühendisliği alanında lisans, Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Sanatta Yeterliliği olmak,

*  Öğretim elemanlığı tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Yrd.Doç.Dr.

1

*  Uluslararası İlişkiler alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak,

*  Avrupa Birliği Enerji Güvenliği alanında çalışma yapmış olmak,

*  En az üç yıl kamu tecrübesi olmak,

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Yrd.Doç.Dr.-

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

İletişim Fakültesi, Lisans Programlarından mezun olmak, Görsel İletişim ve Radyo TV alanında Lisansüstü Programlardan mezun olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.-

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

İşletme ve İktisat alanında Lisans, Finansal Yönetim, Bankacılık Finans alanında Lisansüstü Programlardan mezun olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Lisans ve Lisansüstü Öğrenimini Tarih Alanında Tamamlamış Olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Lisans veya Lisansüstü (Doktora) Eğitimini Endüstri alanında tamamlamış olmak

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr.

1

*  Fizik Bölümü mezunu olmak ve ''Atom ve Molekül Fiziği'' alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.Dr.

1

Klinik Biyokimya alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Yrd.Doç.Dr.

1

Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İşletme veya İktisat alanında tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İşletme alanında tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yeni Medya İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Doktorasını İletişim Bilimleri alanında yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği İngilizce

Yrd.Doç.Dr.

Doç. Dr. - Pof. Dr.

3

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET