gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ETİMESGUT SYDV PERSONEL ALIM İLANI

ETİMESGUT İLÇESİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

09 Şubat 2011 Çarşamba 10:43
Etimesgut SYDV Personel Alım İlanı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HAKANLIĞI Türkive İş Kurumu Çankaya Şube Müdürlüğü ANKARA

Etimesgut İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde boş bulunan kadroya belirsiz süreli (daimi) çalıştırmak üzere aşağıda özellikleri belirtilmiş 3 personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda yazılı olan adrese 14/02/2011 tarihine kadar başvurular kabul edilecektir.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Recep ERKILIÇ

Kaymakam

Vakıf Başkanı

Görüşme Adresi: İstasyon Mah. Uluubatlı Hasan Sok. No:7 Etimesgut Hükümet Konağı

Etimesgut/ANKARA

Talep Özellikleri

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2- Medeni haklanın kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş olmak

4- Erkek adaylar içiıı Askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler lıariç olmak iizere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Dev letin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçalrından dolayı hükümlü bulunmamak.

7- Büro içerisinde Çalışacak Personelin En az Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve organizasyon Bölümü, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden mezun olanlar, Mııhasebeci belgesi olanlar. 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumu İşletme Mezunu olanlar.

8- Şoför olarak çalışacak personelin en az lise mezunu olması, C ehliyetine sahip olması. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında şoför olarak görev yapmış olmaları,

9- Etimesgutta İkamet Etmeleri

İstasyon M ah. Or Sokak. No: 3 06790 Etimesgut /ANKARA

Tel : 0312 244 34 64 Fax : 0312 244 34 64

e-mail: kaymakamlik@etimesgut.gov.tr


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET