gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FATİH, SABANCI, PLATO, MEVLANA, ANADOLU ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Fatih Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Plato Meslek Yüksekokulu, Mevlana Üniversitesi, Anadolu Üniversitesine öğretim görevlisi alınıyor.

23 Eylül 2014 Salı 00:09
FATİH, SABANCI, PLATO, MEVLANA, ANADOLU ÜNİVERSİTELERİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler ve duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Fen Edebiyat Fak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Doç. Dr.

1

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz

Doç. Dr.

1

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Hukuk Fak.

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1


Plato Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

1 - Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (profesör) alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını ve onaylı diploma fotokopilerini kapsayan 6 nüsha dosya ile birlikte bir dilekçeyi ve 2 adet fotoğraflarını Meslek Yüksekokulumuza teslim edeceklerdir.

3 - Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

4 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Birimi

Unvanı

Kadro İhtiyacı

Özel Koşullar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak; Türk Tarihi ve Türkiye Tarihini, bunlarla ilgili konular ile Türkler’in medeniyete hizmetlerini araştırmak, bu konularla ilgili yayın yapmış olmak, siyasi tarih alanında eserleri bulunmak, yükseköğretim ve diğer kamu kurumlarında üst düzey yöneticilik yapmış olmak

İlk ve Acil Yardım

Prof. Dr.

1

Doçentlik derecesini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak, sağlık kurumlarında yöneticilik yapmış olmak


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,

gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,  eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Prof. Dr.

1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi'nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri'ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının "Rektörlük Duyuruları" bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir" adresine vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliksin 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABILIM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOLOJİ

DOÇENT

1

-

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASOTİK TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

PROFESÖR

1

-

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

DOÇENT

1

-

KATIHAL FİZİĞİ

PROFESÖR

1

-

DOÇENT

 

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

-

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

Eğitim dili %100 İngilizcedir.

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ

-

PROFESÖR

1

-

DEVLET KONSERVATUVARI

SAHNE SANATLARI

TİYATRO

PROFESÖR

1

-


Sabancı Üniversitesinden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Bilgisayar, bilgi ve ağ güvenliği, telsiz sistemlerde ve ağlarda güvenlik ve mahremiyet, tasarsız ağlarda ve duyarga ağlarında güvenlik, dijital dünyada mahremiyet, RFID sistemlerinde güvenlik ve mahremiyet, açık anahtar altyapıları, E-ticaret güvenliği, anahtar dağıtımı ve kimlik doğrulama sistemleri konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

MekatronikMühendisliği

Prof. Dr.

1

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, polimer elektrolit membranlı yakıt hücreleri ve yüzen mikro robotlar konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Prof. Dr.

1

Oyunlar Kuramı, Pazarlık Kuramı, Mekanizma Tasarımı, Toplumsal Seçim Kuramı, Karar Kuramı, Siyasal Iktisatkonularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Fizik

Doç. Dr.

1

Mezoskopik fizik, topolojik yalıtkanlar/süperiletkenlergrafen fiziği, kuantumkaosspintroniksüperiletkenlik, kuantum taşınım konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Muhasebe

Doç. Dr.

1

Bağımsız denetim kalitesi, finansal raporlama, saydamlık ve kamuoyu aydınlatma, kar manipülasyonu, kurumsal yönetim, piyasa anormallikleri, finansal krizler ve borç yapılandırması konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi

Doç. Dr.

1

Uluslararası ekonomi politik, karşılaştırmalı ekonomi politik ve karşılaştırmalı siyaset, piyasa reformları ve kurumsal değişim; düzenleme ve ekonomi politiği; gelişen piyasalar; Latin Amerika siyaseti; bölgeselleşme, Avrupa Birliği ve genişlemenin ekonomi politiği konularında üst düzey uluslararası dergilerde yayın yapmış olmak.

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin www.sabanciuniv.edu web sayfasının “Çalışanlar” kısmının “Aday Çalışanlar” bölümündeki Akademik İş Başvuruları’ndan ulaşılabilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET