gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

11 Şubat 2011 Cuma 13:57
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 
1 - Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.
 
2 - Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,
 
3 - Doçent Kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuran adayların, Doçentlik Başarı belgelerini, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,
 
4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine, kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,
 
5 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.
 
Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
   
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi                        Üretim Yönetimi ve Pazarlama                3 - 1      
Üretim Yönetimi ve Pazarlama                                                                                                    4 - 1      
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi                     Genel Sosyoloji ve Metodoloji                  3 - 1      
Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi         Çevre Bilimleri                                            1 - 1          
Yazılım Mühendisliği                                                                                                                      1 - 1      
Tıp Fakültesi   İç Hastalıkları                                                                                                        1 - 1          
Radyoloji                                                                                                                                           1 - 1         
Tıbbi Biyoloji                                                                                                                                     3 - 1      

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET