gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FIRAT ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ

Üniversitenin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

05 Ocak 2011 Çarşamba 04:41
Fırat Üniversitesine Öğretim Üyesi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.
2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, Üniversite veya İleri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,
3- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine, kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri,
4- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.
5- Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde istenilen belgelerle birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 
ÜNVANI=========>>
PROFESÖR
YRD.DOÇ.
AÇIKLAMALAR
ADET-DRC.
ADET-DRC.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
 
 
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
1 - 1
 
 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim ve Organizasyon
 
3 - 3
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Muhasebe ve Finansman
 
1 - 3
İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi
1 - 1
 
 
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları
1 - 1
 
 
Ortopedi ve Travmatoloji
2 - 1
 
 
Çocuk Cerrahisi
 
1 - 3
 
TOPLAM
5
5
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET