gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 38 AKADEMİSYEN ALIYOR!!

Gazi Üniversitesi 10 değişik birimine 38 tane akademisyen alacak

31 Temmuz 2014 Perşembe 09:45
Gazi Üniversitesi 38 Akademisyen Alıyor!!

Gazi Üniversitesi 10 değişik birimine 38 tane akademisyen alacak; Detaylar

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

1-Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2-Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun5772  sayılı  Kanunla  değişik 23,25.  ve  26.  maddelerinde  belirtilen  asgari  koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3-Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5-Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halindevarsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve  kurum  dışında  eğitim  öğretim  faaliyetleri  hariç  3  (üç)  yıl  süreyle  mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

 

PROFESÖR kadrolarına  başvuracak  adaylar  daimi  statüde  görev  yapacak  olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/adresinde bulunan dilekçe);

 

Özgeçmiş,

Yayın Listesi,

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Doçentlik belgesi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı  kurumdan  alacakları onaylı  ayrıntılı  hizmet  belgesini  sunmaları zorunludur.

 

Adayların ayrıca özgeçmiş,  doçentlik  belgesi,  başlıca  araştırma  eserinin  açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı)adet dosyayı Personel  Dairesi  Başkanlığından  temin  edecekleri    gönderim    kutusu    içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir

 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev  yapacak olup adayların Personel  Dairesi  Başkanlığına  şahsen  verecekleri  başvuru  dilekçesi  ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/adresinde bulunan dilekçe); 

 

Özgeçmiş, 

Yayın Listesi,

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Doçentlik belgesi,

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı  kurumdan  alacakları  onaylı  ayrıntılı  hizmet  belgesini  sunmaları zorunludur.

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını  kapsayan  4  (dört)  adet  dosyayı  Personel  Dairesi  Başkanlığından  temin edecekleri  gönderim  kutusu  içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.


YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; 

Başvuru  dilekçesi  ekinde;  (http://personel.gazi.edu.tradresinde   bulunan dilekçe),

Özgeçmiş, 

Yayın Listesi

(2) iki adet fotoğraf,

Nüfus cüzdanı sureti,

Lisans, Yüksek  Lisans,  Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi)(Onaylı)

Varsa Yabancı Dil Belgesi

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

 

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört  adet  dosyayı, ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen  başvurmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi:31.07.2014

Bitiş Tarihi:14.08.2014

 

Alınacak Personel Detayları için TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET