gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK

Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dâhilinde tır.

28 Ekim 2011 Cuma 05:19
Gazi Üniversitesine Öğretim Elemanı alınacak

 Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde çalıştırılacak olup adayların;

- Başvuru dilekçe ekinde; (www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

- Özgeçmiş

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf

- Nüfus cüzdanı sureti

- Doçentlik belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde olup adayların;

- Başvuru dilekçe ekinde; ( www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyasında ise; Özgeçmiş, Yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı(Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde olup adayların;

- Başvuru dilekçesi ekinde; ( www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

- Varsa Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi,

Başvuru Dosyası ; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, ilgili Fakülte Dekanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: 1) Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına profesör ve doçentler müracaat edemez.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doçent

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

1

1

Yaşlılık sosyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Ortaçağ tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Yakınçağ tarihi konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Halk Bilimi

Türk Halk Bilimi

Doçent

1

1

Halk bilimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

1

Kalıtsal hastalıkların moleküler biyolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Doçent

1

1

Elektron iletimi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Atom çarpışmaları konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

Organik kimya konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doçent

1

1

Topoloji konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Çocuk edebiyatı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Psikolojik hizmetler konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihinsel Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Özel eğitimde öğretmen yetiştirme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Görme engellilerin eğitiminde bağımsız hareket öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

Eğitim yönetimi ve teftiş planlaması konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Yabancılara Türkçe eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Profesör

1

1

Kalite ve teknoloji yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Profesör

1

1

Sivil toplum örgütleri ve halkla ilişkiler konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Profesör

1

1

İletişim sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Yapay zekâ teknikleri ve kablosuz ağlar konusunda çalışmaları olmak.

Tapu Kadastro Yüksekokulu

Emlak ve Emlak Yönetimi

 

Yardımcı Doçent

3

1

Pazarlama konusunda doktora yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

İç mekan tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Mobilya mukavemeti konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

1

Bulanık mantık ve lineer motorların kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Kontrollü test sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Akıllı bina uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Aktif ve reaktif güç filtreleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Ağ tabanlı bina otomasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doçent

1

1

Güneş enerjisi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Sıhhi tesisat projelendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Isı enerjisi destekli soğutucular konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Ergimiş lastiklerin katılaşmaları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

2

Elektro erozyon ile işleme konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Talaşlı imalatta delme konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Üretim planlama konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Talaşlı imalat ve kalıp imalatı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Hidromekanik konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Yığma yapıların onarım ve güçlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Tuğla dolgulu çerçevelerin onarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Restorasyon teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Yapı malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

Kaynak metalurjisi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

2

Çift fazlı dökme demirler konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Alüminyum döküm konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Sistem tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

3

1

Otel İşletmelerinde istihdam konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Doçent

1

1

Destinasyon pazarlaması konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Yardımcı Doçent

3

1

Otelcilik hizmetleri konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Pazarlama konusunda çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

3

1

Turizm işletmeleri yönetimi konusunda çalışmaları olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET