gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilindeÖğretim Elemanı alınacaktır.

30 Eylül 2011 Cuma 18:21
Gazi Üniversitesine Öğretim Elemanı Alınacaktır

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilindeÖğretim Elemanı alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazete’deyayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak,, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
Duyurulur.
BİRİMİ
BÖLÜM
ABD
UNVANI
DER.
ADET
AÇIKLAMA
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
Rekreasyon Eğitimi
Rekreasyon
Doçent
1
1
Psikososyal alanında çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Yardımcı Doçent
3
1
Kayak konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Profesör
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Profesör
1
1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Yardımcı Doçent
3
1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Doçent
1
1
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Yardımcı Doçent
3
1
Temporal mandibular eklem hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Pedodonti
Yardımcı Doçent
3
1
Lazer uygulama konusunda çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Periodontoloji
Yardımcı Doçent
3
1
Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Protetik Diş Tedavisi
Profesör
1
1
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Sağlık Psikolojisi
Yardımcı Doçent
3
1
Klinik psikoloji konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Fizik
Genel Fizik
Profesör
1
1
Cellular automaton konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Fizik
Yoğun Madde Fiziği
Profesör
1
1
Kristal yapılar konusunda çalışmaları olmak.
Fen Fakültesi
Matematik
Geometri
Profesör
1
1
Geometri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
1
1
Fizik eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
Profesör
1
1
Bitki biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Doçent
1
1
Beşeri coğrafya alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi
Doçent
1
3
Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri alanında çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretimi
Profesör
1
1
Öğretmen eğitimi ve yeterlilikleri konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Doçent
1
1
Ölçmede puanlama sistemi üzerine çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Doçent
1
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında ve Avrupa dil portfolyosu konusunda çalışmaları olmak.
Gazi Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Yardımcı Doçent
3
1
İngiliz Dili Eğitimi alanında ders içerikleri hazırlama ve tasarımı alanında çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi
Kamu Hukuku
Milletlerarası Hukuk
Yardımcı Doçent
3
1
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yardımcı Doçent
3
1
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Medeni Hukuk
Profesör
1
1
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku
Yardımcı Doçent
3
1
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Milletlerarası Özel Hukuk
Profesör
1
1
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Ticaret Hukuku
Profesör
1
1
Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk
Ticaret Hukuku
Yardımcı Doçent
3
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri
Ekonometri
Profesör
1
1
Zaman serileri analizleri konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat
İktisat
Doçent
1
1
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Doçent
1
1
Üretim ağları ve bölgesel gelişme konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (Geoteknik)
Doçent
1
1
Güvenilirliğe dayalı tasarım ve sığ temeller konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (Yapı)
Yardımcı Doçent
3
1
Betonarme elemanların delikli saç levhalarla rehabilitasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Profesör
1
1
Absorbsiyonlu soğutma konusunda deneysel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
İç Hastalıkları Hemşireliği
Yardımcı Doçent
3
1
İç Hastalıkları konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Profesör
1
2
Fizyoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yardımcı Doçent
3
1
Gıda Mikrobiyoloji konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Yardımcı Doçent
3
1
Böcek ekolojisi ve sistematiği konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Doçent
1
1
Bilgisayar ağları ve web teknolojileri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Doçent
1
1
Sayısal işaret işleme ve mikro-elektronik konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Doçent
1
1
Yapay sinir ağları ve genetik algoritma konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Yardımcı Doçent
3
1
Betonarme ve çelik yapılar konusunda; sonlu elemanlar yöntemi konusunda ilgili çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Yardımcı Doçent
3
1
Asenkron motor sargıları konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği
Profesör
1
1
Lamine masif ağaç malzemelerin teknolojik özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi
Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği
Ağaç İşleri ve Endüstri Mühendisliği
Profesör
1
2
Mobilya mukavemeti konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
1
1
Ameliyathane dışı anestezi ve sedasyon konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Acil Tıp
Yardımcı Doçent
3
1
Travma konusunda deneysel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Çocuk onkoloji alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Çocuk Gastroenterolojisi alanında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Enfeksiyon Hastalıkları
Yardımcı Doçent
3
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Yardımcı Doçent
3
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Tıbbi Farmakoloji
Profesör
1
1
Turizm Fakültesi
Rekreasyon Yönetimi
Rekreasyon Yönetimi
Yardımcı Doçent
3
1
Destinasyon seçiminde imajın etkisi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Doçent
1
1
Kalite yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Yardımcı Doçent
3
1
Bilgisayar teknolojileri alanında uzaktan eğitim konusunda çalışmaları olmak.
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Yardımcı Doçent
3
1
Otel işletmelerinde istihdam konusunda çalışmaları olmak.
Türk Müziği Devlet Konservatuarı
Çalgı Eğitimi
Çalgı Eğitimi (Bağlama)
Yardımcı Doçent
3
1
Bağlama konusunda çalışmaları olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET