gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI SİVİL MEMUR ALACAK

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı İhtiyacı İçin Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komııtanl iki arın da İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükünlerl doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

21 Temmuz 2014 Pazartesi 12:06
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI SİVİL MEMUR ALACAK


Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı İhtiyacı İçin Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komııtanl iki arın da İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükünlerl doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.


Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK iç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.
Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlerrieri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Sivil memurlara, göreve başlanış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun'da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.

Sivil memurlar mevcut hükümler dahilinde, Millî Savunma Bakanlığına alt konutlardan istifade ederler.

Ön başvuruların genel ağ (internet) üzerinden çevrirriçi (Online) alınması    21 Temmuz -11 Ağustos 2014-[Saat 17.00'a kadar.)
Ön başvurusu kabul edilen adayların İsim listesinin genel ağ (internet; üzerinden yayımlanması    15 Ağustos 2014'den sonra
Ön başvurusu kabul edilen adayların. İstenilen belgeleri K.K.Personel Tenin Merkezi Komutanlığında bulundurması    27 Ağustos 2014-tarlhlne kadar
Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ [internet; üzerinden yayınlanması    04-Eylül 2014-'den sonra
Sınavların icrası (Uygulamalı sınav ve/veya mülakat)    10-19 Eylül 2014

Başarılı (Asil ve yedek) adayların İlan edilmesi (Genel ağ aracılığı İle duyurulacaktır.) 02 Ekim 2014-'den sonra

 

 

Başvuru Şartları İçin Tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET