gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Üniversitenin birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

12 Haziran 2011 Pazar 07:48
Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Öğretim Üyesi Alınacak

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılıYükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurduklarıbirim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adaylarıdilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı(gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurduklarıbirim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarınıkapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. ( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, diploma ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.
Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılıKanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
S.
No
Birimi
Bölüm/Anabilim/Dalı/
Programı
Unvanı
Derecesi
Adedi
Açıklamalar
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Profesör
1
1
Yarı iletkenler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
2
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Doçent
3
1
Bacillus’lar ve biyolojik mücadele konularında çalışmaları olmak.
3
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yrd. Doç.Dr.
5
1
Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
4
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Yrd. Doç.Dr.
3
1
Atom ve Moleküler Fiziği alanında çalışmalar yapmış olmak.
5
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD.
Profesör
1
1
Beşeri Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
6
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Yrd. Doç.Dr.
4
1
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET