gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GİRESUN ÜNİVERSİTESİNE 29 ÖĞRETİM ÜYESİ

Giresun Üniversitesi birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular 15 (Onbeş) gün içinde yapılması gerekiyor.

20 Şubat 2011 Pazar 00:11
Giresun Üniversitesine 29 Öğretim Üyesi

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, diploma ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.
Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 
S.N
Birimi
Bölüm / Anabilim Dalı/Program
Ünvanı
Derecesi
Adedi
Açıklamalar
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.
Yardımcı Doçent
5
1
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği konusunda doktora yapmış olmak.
2
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Yardımcı Doçent
4
2
Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
3
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.
Yardımcı Doçent
4
1
Fen Bilgisi Eğitiminde Yazmanın öğretime olan etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
4
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Doçent
1
1
Beşeri Coğrafya alanında çalışmaları olmak.
5
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Yardımcı Doçent
5
1
Coğrafya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
6
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Yardımcı Doçent
5
1
İnkılap Tarihi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
7
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi A.B.D.
Yardımcı Doçent
5
1
Küreselleşme konusunda doktora yapmış olmak.
8
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.
Yardımcı Doçent
3
1
Eğitim Psikolojisi alanında doktora yapmış olmak.
9
Eğitim Fakültesi
Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi ABD
Yardımcı Doçent
4
1
Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
10
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Doçent
2
1
Moleküler Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.
11
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Anksiyete konusunda doktora yapmış olmak.
12
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Yardımcı Doçent
5
1
Oral ve Dermal Yara İyileşmesi konusunda doktora yapmış olmak.
13
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
İç Hastalıklar Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
14
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Yardımcı Doçent
3
1
Moleküler Mikrobiyoloji ve Dizi Analizi konusunda doktora yapmış olmak.
15
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme A.B.D.
Yardımcı Doçent
5
1
Muhasebe - Finansman konusunda doktora yapmış olmak.
16
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Yardımcı Doçent
4
1
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
17
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Profesör
1
1
Hayvan Fizyolojisi ve Biyokimya alanında çalışmaları olmak.
18
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
19
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Yardımcı Doçent
5
1
Triazol içeren poliheterosiklik bileşikler konusunda çalışmaları olmak.
20
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Vinil grubu içeren kompleksler ve polimerleri konusunda çalışmaları olmak.
21
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Felsefe alanında doktora yapmış olmak.
22
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Suç Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.
23
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Toplumcu Türk Şiiri konusunda çalışmaları olmak.
24
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Çağatay Özbek Türkçeleri ve Edebiyatları konusunda çalışmaları olmak.
25
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Topoloji alanında doktora yapmış olmak.
26
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Fiziki Coğrafya alanında doktora yapmış olmak.
27
Fen Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Beşeri Coğrafya alanında doktora yapmış olmak.
28
Meslek Yüksekokulu
Teknik Programlar Bölümü
Yardımcı Doçent
4
1
Mimari tasarımda taklit konusunda doktora yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET