gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

REKTÖRLÜK DUYURULARI Üniversitemize Alınacak Öğretim Üyesi İlanı

04 Ocak 2011 Salı 17:36
Hacetepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını 31 Aralık 2010 - 14 Ocak 2011 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklardır.

Yardımcı Doçent kadrosuna  başvurular  ilgili Fakülte Dekanlığına, Profesör ve Doçent kadrolarına  başvurular  ise Rektörlüğümüze ( Yazı  İşleri  Müdürlüğü 'ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DAİMİ STATÜ'ye göre atama yapılacaktır. Atanacaklar en az 5 yıl daimi statüde  çalışmak  zorundadırlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan kriterlere(http://hacettepe.edu.tr/duyuru/detay.php?ku=1833 adresinden öğrenilebilir.) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların  başvuruları  işleme konulmayacaktır.

İlan edilen kadrolara  başvuruda  bulunan adaylar, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin 8., 14. ve 17. maddelerinde istenilenlerle http://hacettepe.edu.tr/duyuru/detay.php?ku=1833  web  adresinden temin edecekleri formları doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına  başvuracaklar  2 adet vesikalık, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca  uygun  kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan  başvurular  kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

FAKÜLTE/ANABİLİM DALLARI
  KADRO ÜNVANI
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Ortodonti Doçent
Ortodonti Yrd.Doçent
FEN FAKÜLTESİ
Risk Analizi Profesör
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Profesör (1)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Gıda Teknolojisi Profesör
Uygulamalı Jeoloji Doçent
Bilgisayar Bilimleri Yrd.Doçent
TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları Doçent (İngilizce) (1)
KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Farmakoloji Yrd.Doçent
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET