gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ İŞÇİ PERSONEL ALIYOR

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. ( Ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).

15 Eylül 2014 Pazartesi 04:50
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İşçi Personel Alıyor

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. ( Ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır).

1) Hemşire 78 personel KPSSP3 Hemşirelik alanında  4 yıllık lisans mezunu olmak
2) Fizyoterapist 2 personel KPSSP3  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak
3) Sağlık Teknikeri 2 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikerliği Bölümü 2 yıllık önlisans mezunu olmak, Patoloji Anabilim Dalı'nda çalışmak üzere
4) Sağlık Teknikeri 1 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar  2 yılık önlisans mezunu olmak ve Sterilizasyon konusunda tecrübeli olduğunu belgelendirebilmek, Gastroenteroloji Bölümünde çalışmak üzere
5) Sağlık Teknikeri 1 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar 2 yıllık önlisans mezunu olmak, Kardiyoloji Katater Ünitesi'nde çalışmak üzere.
6) Sağlık Teknikeri 1 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar 2 yıllık önlisans mezunu olmak, Kan Merkezi'nde çalışmak üzere.
7) Sağlık Teknikeri 1 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar veya Nükleer Tıp Teknikerliği 2 yılık önlisans mezunu olmak, Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda çalışmak üzere.
8) Gıda Teknikeri 1 personel KPSSP93 Meslek Yüksekokullarının Gıda Teknolojisi Bölümü 2 yıllık  önlisans mezunu olmak, Mama Mutfağı'nda çalışmak üzere.
9) Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) 4 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar veya Ameliyathane Teknikerliği  2 yılık önlisans mezunu olmak. Ameliyathande çalışmak üzere.
10) Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) 4 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık Anestezi Bölümü mezunu olmak.
11) Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) 2 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık  önlisans mezunu olmak. Ameliyathane'de skopide çalışmak üzere.
12) Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri) 1 personel KPSSP93 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme (Radyoloji) Teknikerliği Bölümü 2 yıllık  önlisans mezunu olmak FFR Eğitimi almış olmak belgelemek. Artis Zee serisi anjiografi sistemleri Temel Kullanım Eğitimi almış olmak ve belgelemek.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4)  01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,      

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ , ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 
1) Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2012 KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir. 
(2) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayınlanacaktır.  
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET