Öncekiler Sonrakiler

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hacettepe Üniversitesine sözleşmeli personel alınacaktır.

20 Mayıs 2015 Çarşamba 14:32
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete'de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. (8 Hemşire pozisyonu için ücretler Özel Bütçeden, 17 Hemşire ve diğer pozisyonların ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

 

KOD NO

UNVANI

KADRO SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANILAN NİTELİKLER

1

Uzman Tabip

1

KPSS şartı aranmamaktadır.

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anestezi Uzmanı olmak.

2

Hemşire

25 (17 +8)

KPSSP3

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

3

Fizyoterapist

5

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık mezunu olmak (Adaylardan 2 kişi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümünde görev yapacaktır).

lisans

4

Fizyoterapist

1

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak (yoğun bakımda solunum terapisi konusunda deneyimli olmak).

5

Fizyoterapist

1

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak (alt ve üst extrémité lenfödem terapisi alanında deneyimli olmak).

6

Biyolog

1

KPSSP3

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak (Moleküler Biyoloji teknikleri konusunda deneyimli olmak).

7

Biyolog

1

KPSSP3

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 4 yıllık lisans mezunu olmak (Çocuk immünoloji Bilim Dalı'nda çalıştırılmak üzere hücre kültürü ve serum proteinleri ile ilgili in-vitro çalışmalarda deneyimli olmak ve H LA laboratuvarında gözlem yapmış olmak).

8

Çocuk Gelişimcisi

1

KPSSP3

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi 4 yıllık lisans Mezunu olmak.

 

9

Eczacı

2

KPSS şartı aranmamaktadır.

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

 

1 10

Avukat

1

KPSSP3

Hukuk Fakültesi 4 yıllık lisans mezunu olmak,avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, icra takibi konusunda tecrübeli olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3)Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4)01,01.1980 ve sonrası doğumlu olmak,
(5)657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6)Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,
(7)Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1)Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne bakılacaktır. Adayların başvurularını C Katı insan Kaynakları Koordinatörlüğü'ne nüfus cüzdanı ve fotokopisi, diplomalarının aslı ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir), erkek adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapmaları gerekmektedir.
(2)Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3)Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
(4)Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.hacettepe.com.tr web adresinde yayınlanacaktır.,
(5)Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri İle İlgili bilgilerin www.hacettepe.com.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
(6)Uzman Tabip unvan için KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday sayısının alım yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen pozisyona alınacak Uzman Tabip adayları komisyon huzurunda kura yöntemiyle belirlenecektir. Kura sonuçları Hastanelerimiz web sayfasında duyurulacaktır
Eczacı unvanı için KPSS puanı aranmamakta olup, yapılan başvurularda aday sayısının alım yapılacak pozisyon sayısından fazla olması halinde ilan edilen pozisyona alınacak eczacı adayı mülakat sınavı yoluyla belirlenecektir. Eczacı unvanına başvurarak değerlendirmeye alınan adaylar için yapılacak mülakat yeri ve zamanı; sonuçların açıklandığı tarihte Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır