gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HALİÇ-BEYKENT-HAS-MELİKŞAH-DOĞUŞ-EKONOMİ-HARRAN-ERBAKAN ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI

Haliç, Beykent, Kadir Has, Maltepe, Melikşah, Doğuş, İzmir Ekonomi, Harran, Necmettin Erbakan Üniversiteleri akademik personel alacak.

13 Şubat 2015 Cuma 04:29
HALİÇ-BEYKENT-HAS-MELİKŞAH-DOĞUŞ-EKONOMİ-HARRAN-ERBAKAN ÜNİVERSİTE PERSONEL ALIMI

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İLAN METNİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerimizin öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri dahilinde Tam Zamanlı Statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Farmakoloji

Prof./Doç./

Yrd. Doç.

1

Bu alanda uzmanlık/doktora yapmış olmak.

İstenilen Belgeler:

-Başvuru Dilekçesi (Başvuru yaptığı bölüm kadro bilgisi içerir şekilde)

-Özgeçmişi, (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

-Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri)

-Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri, (Bir takım dosya halinde)

-2 Adet Fotoğraf

-Nüfus Cüzdanı Sureti

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynaklan Direktörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres:  T.C. Haliç Üniversitesi - İnsan Kaynaklan Direktörlüğü

             Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No: 11 Kağıthane/İSTANBUL

             Telefon: 0212 924 24 44    Dahili (1463-1459-1460) 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda 8 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğr. Üye.

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret*

1

Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

3

Grafik Tasarım

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

1

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Profesör

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Pazarlama, İşletme

Prof., Doç.,Yrd.Doç.

* Dil Yeterliliği Olan Öğretim Üyesi Tercih Edilecektir.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrolarına başvuracakların Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış oldukları (Doçentlik için 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular ve Internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazetede ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe, (Öğr. Üyesi Başvuru Dilekçesi)

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Sosyal psikoloji temelli sağlık veya endüstri ve örgüt psikolojisi lisansüstü programlarından mezun olmak ve/veya bu alanlarda araştırma yapmış olmak, nicel araştırma yöntemleri konusunda ders vermiş olmak ve bu yöntemleri temel alan araştırmalar yapmış olmak

Başvuru Adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü, Personel Dairesi, 34083-Cibali/İSTANBUL

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Programına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                     : 13.02.2015

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)      : 27.02.2015

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM

DALI

ÖĞRETİM

ÜYESİ

BAŞVURU ŞARTLARI

KADRO

SAYISI

Meslek

Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Yardımcı

Doçent

*Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında doktora diplomasına sahip olmak ve Kurumsal İletişim konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.

1

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yardımcı Doçentler İçin:

* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

* YÖK Formatında Özgeçmiş

T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek 1-A ve Ek 1-B formları ( Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı “Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi”ni tıklayınız.)

* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),

* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [ Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması ] (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) ],

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 25., 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’deyayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların 13.02.2015 - 27.02.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

Prof.Dr.

1

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Prof.Dr.

1

 

Hukuk Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.02.2015 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 26.02.2015 günü saat 17:30’akadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.02.2015 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 26/02/2015 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

1

İşletme

Prof. Dr.; Doç. Dr.; Yrd. Doç. Dr.İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 12.02.2015

Son Başvuru Tarihi    : 26.02.2015

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 4 adet CD

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 6 adet CD

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301, Hukuk Fakültesi: (232) 4888145, Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 4888341 - (232) 4888126, Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık anabilim dallarından birinde doktora yapmış olmak ve uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör / Doçent /Yard.Doç

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak ve uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent /Yard.Doç

1

Beslenme ve Diyetetik mezunu olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent /Yard.Doç

1

Endokrin ve Metabolizma Uzmanı olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent /Yard.Doç

1

Fizyoterapist olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent /Yard.Doç

1

Tıp: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent /Yard.Doç

1

Tıp: Ortopedi / Nöroloji / Geriatri / Göğüs Hastalıkları / Kardiyoloji / Plastik Cerrahi / Fizyoloji uzmanı olup uluslararası akademik deneyime sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Profesör / Doçent /Yard.Doç

2

Hemşirelik: İç Hastalıkları / Kadın Sağlığı ve Hastalıkları / Halk Sağlığı / Esaslar / Psikiyatri / Yönetim / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında doktorası olup uluslararası akademik deneyime sahip olmakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. (Güzel Sanatlar Fakültesi ile Viranşehir Sağılık Yüksekokulu Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru evraklarını Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.)

Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır. ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden belirtilen puanı aldığını gösteren belgesi olmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

FAKÜLTE / ANABİLİM DALI

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Yön. Teftişi Plan. Ekon.

1

1

 

 

 

 

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Süt Teknolojisi

1

1

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektronik

1

1

Gaussian hesaplamaları ve yoğunluk fonksiyon teorisi hesaplamalarında çalışması olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ortaçağ Tarihi

5

1

Güneydoğu Anadolu'da Memlukler konusunda çalışması olmak

Genetik

 

 

 

 

4

1

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Resim

 

 

 

 

1

1

 

VİRANŞEHİR SAĞLIK Y.O.

5

1

Hemşirelik veya Sağlık Alanında doktora yapmış olmak

TOPLAM

2

1

4

 


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 73-74

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Profesör

1

1

Zemin, kaya, kütle hareketleri konularında yayınları olmak.

2

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Profesör

1

1

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu ile zamana bağlı değişim analizleri üzerine çalışmaları olmak.

3

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil vakalarda ultrasonuygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Para, banka denetimi ve düzenlemeleri konularında ve panel ekonometrisi alanında çalışmış olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Latince ve canlıların temel bileşenlerinin öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Tiyosemikarbazonlarla metal veflavonoid ve ağır metallerinvoltametrik tayini konusunda çalışmaları olmak.

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

"Fizik eğitiminde pedagojik-anolojikmodeller" konusunda doktora yapmış olmak. Fizik laboratuvarı kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

8

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

Antimikrobiyal biopolimerler üzerine çalışmaları olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

-

Doçent

3

1

Kırsal kesim ve varoşlarda yaşayan gerekli eğitim desteği alamayan aile ve çocuklara yönelik kültürel eğitim çalışmaları yapmış olmak.

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

Yardımcı Doçent

2

1

Tıp Fakültesi mezuniyeti ve Anestezi ve Reanimasyon uzmanlığı belgesi olmak.

13

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı Doçent

1

1

"Kentsel ulaşım planlaması" konusunda doktora yapmış olmak.

14

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Harita Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Yardımcı Doçent

3

1

Barajlardaki deformasyonlarıngeodezik ve geoteknik yöntemlerle izlenmesi konularında çalışmaları olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

"Anıtsal yapıların kullanım sürecinde değerlendirilmesi" konusunda doktora yapmış olmak.

16

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı Doçent

1

1

"Türkiye ve ABD'de okul müdürlerinin yetiştirilmesi" konusunda çalışmaları olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

Bizans sanatı alanında ve Konya'daki Bizans eserleri üzerine çalışmaları olmak.

18

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Kök ucu dolgu maddelerininperiodontal ligament fibroblastlarıüzerindeki biyouyumluluğuna etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

2

1

Bölgesel kanin retraksiyonundakullanılan "reverse closing loop"springinin etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

20

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Farklı ortodontik adezivlerin dentalplak ve çürük oluşumu üzerine etkileri hakkında çalışmış olmak.

21

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Diyod lazerin sigara içenperiodontitisli bireyler üzerindeki etkileri hakkında çalışmış olmak.

22

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Protetik yüklemeden sonraperiimplant oluğu sıvısındaki biyokimyasal değişimler hakkında çalışmış olmak.

23

Turizm Fakültesi

Rekreasyon Yönetimi

Rekreasyon Yönetimi

Yardımcı Doçent

4

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda doktora yapmış olmak. Rekreasyon uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

24

Seydişehir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Un ve UnluMamüller Teknolojisi (Değirmencilik) Pr.

Yardımcı Doçent

1

1

Flaman sarım hibrit boruların yorulma davranışı ve alüminyum döküm alaşımları üzerine çalışmaları olmak.

25

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

1

"E-B Motorin yakıtları üzerine" çalışmaları olmak.

26

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

"Katı-Sıvı arayüzey enerjileri veötektik alaşımların doğrusal katılaştırılması" konularında çalışmaları olmak.

27

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

İklimlendirme ve parametreleri üzerine çalışmaları olmak.

28

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Yardımcı Doçent

5

1

"Osmanlı sosyal güvenlik hukukunda temel kurumlar" konusunda doktora yapmış olmak.

29

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Yardımcı Doçent

5

1

John Rawls'in ve Robert Nozick'inadalet teorileri konusunda doktora yapmış olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET