gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HARRAN ÜNİVERSİTESİNE 38 ÖĞRETİM ÜYESİ ALINIYOR

Üniversite birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

25 Aralık 2010 Cumartesi 18:40
Harran Üniversitesine 38 Öğretim Üyesi Alınıyor

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.
2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine (Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu yardımcı doçent kadrosu için ise Personel Daire Başkanlığına) şahsen teslim edeceklerdir
Yardımcı Doçent adaylarının ÜDS/KPDS’den veya Üniversitelerarası Kurul’un kabul ettiği sınavların birisinden en az 60 (altmış) veya eşdeğer puan almış olması, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.harran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.
4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.
7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.
 
Profesör
Doçent
Yrd.Doç.
 
FAKÜLTE / ANABİLİM DALI
Kad. Der.
Adet
Kad. Der.
Adet
Kad. Der.
Adet
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehb.
 
 
 
 
5
1
 
Müzik Eğitimi
 
 
 
 
5
1
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğit.
 
 
 
 
5
1
Tefsir ABD''da doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Genel Fizik
 
 
 
 
4
1
 
Zooloji
 
 
 
 
3
1
 
Analitik Kimya
1
1
 
 
 
 
 
Uygulamalı Matematik
 
 
 
 
3
1
 
Yeni Türk Dili
 
 
 
 
4
1
 
Sanat Tarihi
 
 
 
 
3
1
Batı Sanatı alanında doktora yapmış olmak
Kurumlar Sosyolojisi
 
 
 
 
5
1
Sağlık Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak
Protohistorya ve Önasya Ark.
 
 
 
 
5
1
Geç demir çağı sikkeleri hakkında doktora yapmış olmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Mimarlık
 
 
 
 
3
1
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Yapı
 
 
 
 
3
1
 
Hidrolik
 
 
 
 
3
1
 
Enerji
1
1
 
 
 
 
 
Elektrik Tesisleri
 
 
 
 
4
1
 
Elektronik
 
 
 
 
3
1
 
Ölçme Tekniği
 
 
 
 
3
1
 
Kartoğrafya
 
 
 
 
3
1
 
Endüstri Mühendisliği
 
 
 
 
3
1
 
TIP FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Çocuk Ergen Ruh Sağl. Hast.
 
 
 
 
3
1
 
Nöroloji
1
1
 
 
 
 
 
Radyoloji
 
 
 
 
5
1
 
Kardiyoloji
 
 
 
 
4
1
 
Göz Hastalıkları
 
 
 
 
3
1
 
Üroloji
 
 
 
 
3
1
 
Genel Cerrahi
 
 
1
2
 
 
 
Anestezi ve Reanimasyon
 
 
 
 
5
1
 
Plastik, Rek.ve Est.Cerrahi
 
 
 
 
4
1
 
Beyin ve Sinir Cerrahisi
1
1
 
 
 
 
 
Kadın Hastalıkları ve Doğum
 
 
1
1
 
 
 
Halk Sağlığı
 
 
 
 
5
1
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 
 
1
1
 
 
 
VETERİNER FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Cerrahi
1
1
 
 
 
 
 
ZİRAAT FAKÜLTESİ
 
 
 
 
 
 
 
Bahçe Bitkileri
 
 
 
 
5
1
 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO
 
 
 
 
 
 
 
Beden Eğitimi ve Spor Öğr.
 
 
 
 
5
1
Yüzme alanında doktora yapmış olmak
TURİZM VE OTEL İŞL.YO
 
 
 
 
 
 
 
Turist Rehberliği
 
 
 
 
5
1
 
TOPLAM
 
5
 
4
 
29
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET