gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN DOKTORLAR ALIYOR.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2014 yılı temin faaliyetleri kapsamında uzman tabip subay temini yapılacaktır. Başvuru tarihleri değiştirilmiş olup 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 18:00'da sona erecektir.

18 Ağustos 2014 Pazartesi 12:26
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Doktorlar  Alıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2014 yılı temin faaliyetleri kapsamında uzman tabip subay temini yapılacaktır. Başvuru tarihleri değiştirilmiş olup 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 18:00'da sona erecektir.

2. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
b. Hv.K.K.lığının ihtiyacı olan tıpta uzmanlık dallarından (İç Hastalıkları Uzmanı, 
Kardiyoloji Uzmanı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, Üroloji Uzmanı, 
Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Göz Hastalıkları Uzmanı) birini, kendi nam ve hesabına bitirmiş 
olmak (01 Aralık 2014 tarihine kadar uzmanlık eğitimini tamamlayacakların başvuruları da kabul 
edilecektir),
c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 32 (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar) yaşından 
büyük olmamak,
ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af 
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,
d. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecekler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini 
yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya 
daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken 
müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden muvazzaf subay olmaya layık olduklarına dair 
yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almış olmak,
e. Hakkında "Yedek Subay Olamaz." kararı bulunmamak,
f. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel 
kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
g. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği 
kesilmemiş olmak,
ğ. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,
h. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. 
olmak.

Detaylı Klavuz İçin TIKLAYINIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET