gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALACAK

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanı (3.757,34 TL) olarak belirlendi.

04 Eylül 2014 Perşembe 12:26
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALACAK

İçişleri  Bakanlığı  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığı  bünyesinde  istihdam  edilmek  üzere, gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanı (3.757,34 TL) olarak belirlendi. 


T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞISÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri  Bakanlığı  Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığı  bünyesinde  istihdam  edilmek  üzere, 31/12/2008tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARIA-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,b)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik  mühendisliği,  elektrik-elektronik  mühendisliği  ve  endüstri  mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,c)(b)  bendinde  belirtilenler  dışında  kalan  dört  yıllık  eğitim  veren  fakültelerin  mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),ç)Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli  ağ  sistemlerinin  kurulumu  ve  yönetimi  konusunda  ücret  tavanı  iki  katını geçmeyecekler için en az3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip  bulunmak,  (Mesleki  tecrübenin  belirlenmesinde;  bilişim  personeli  olarak  657  sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun HükmündeKararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),d)Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, e)Erkek  adaylar  için  muvazzaf  askerlik  çağına  gelmemiş  veya  askerlik  çağına  gelmiş  ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR1.SİSTEM YÖNETİCİSİ 

(1 Kişi –Tam Zamanlı –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)a)a)Fakültelerin  en  az  dört  yıllık  bilgisayar  mühendisliği,  yazılım  mühendisliği, elektrik mühendisliği,  elektronik  mühendisliği,  elektrik  ve  elektronik  mühendisliği,  elektronik  ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2b)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,c)MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,ç)Microsoft  Exchange  2010-2013  ve  Microsoft  Lync  Server,  çoklu  site  üzerinde  Active Directory  uygulaması,  DNS,  DHCP,  WINS,  ISA  Server,  File  Server,  Windows  Remote Desktop  mimarisi,  Windows  7/8  işletim  sistemleri  konularında  kurulum,  konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,d)Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),e)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;Microsoft  CertifiedIT  Professional:  Enterprise  Administrator  on  Windows  Server 2008 ve üzeri,Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012f)VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,g)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;VMware Certified Professional (VCP),Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructureğ)IIS  8  yönetimi  konusunda  bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak,  IIS  üzerinde  performans, yetkilendirme,  application  pool  yönetimini  sağlamak  ve  clustered  IIS  sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,h)Load balancer  yönetimi ve optimizasyon ayarlarını  yapabilecek seviyede  bilgi  ve tecrübe sahibi olmak,ı)Appfabric cache mekanizmaları konularında tecrübeli olmak,i)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.2.VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi –Tam Zamanlı –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik  mühendisliği,  elektrik  ve  elektronik  mühendisliği,  elektronik  ve  haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.b)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,c)MS SQL ve Oraclemimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,ç)MS SQL sunucusu “high availibility” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,d)MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,e)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;OCP (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) ,Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) : Data Platform f)Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,g)Veritabanında performans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak, ğ)Veritabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,h)SQL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,ı)İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
3i)Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,j)Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster) hakkında tecrübe sahibi olmak,k)Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,l)High end Storage yönetimi vestorage sanallaştırma konularında tecrübe sahibi olmak,m)Proje yönetimi ve risk yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,n)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

3.KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (.NET) 

(2 Kişi –Tam Zamanlı –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik  mühendisliği,  elektrik  ve  elektronik  mühendisliği,  elektronik  ve  haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,b).NET, C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,c)Jquery,  Ajax  Teknolojileri,  CSS,  XML,  WCF,  Javascript,  HTML,  XHTML  gibi  Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,ç)Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanmış olmak,d)RESTful, WCF, JAX-WS, AXIS-2 Web Servisleri hakkında tecrübeli olmak,e)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,f)ASP.NET, C# NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,g).NET Eğitim Katılım veya Uzmanlık Sertifikasına sahip olmak, 3. Parti Net bileşenleri bilmek, SQL Server üzerinde T-SQL, stored procedure veya function yazabilmek,ğ)Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,h)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,ı)Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,i)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

4. KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (JAVA) 

(1 Kişi –Tam Zamanlı –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)a)Fakültelerin dört yıllıkbilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik  mühendisliği,  elektrik  ve  elektronik  mühendisliği,  elektronik  ve  haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,b)Java teknolojileri konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,c)J2EE,  EJB  3.x,  SOA,  JAAS,  JPA-2  (Hibernate),  JSF  2.x,  JasperReport,  Junit,  Maven, SubVersion, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak,ç)JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,d)SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,e)JSP, Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,f)Weblogic  10g,  11g  veya  12c,  JBOSS,  Glassfish  3.x  veya  4.x,  Apache  konfigurasyon, yöneticilik  konularında  bilgili  ve  deneyim  sahibi  olmak,  ayrıca  belirtilen  uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,g)Java teknolojileri ile ilgili Eğitim, Katılım veya Uzmanlık Sertifikalarından herhangi birinesahip olmak,  ğ)Fussion Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
4h)BPMS, ESB ve orta katman mimari konusunda tecrübe sahibi olmak,ı)Oracle 10,11 veya 12c üzerinde pl/sqlyazma konusunda tecrübeli olmak,i)Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hâkimolmak,j)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

5.SİSTEM UZMANI 

(1 Kişi –Tam Zamanlı –Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik  mühendisliği,  elektrik  ve  elektronik  mühendisliği,  elektronik  ve  haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,b)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,c)MS Windows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,ç)Microsoft  Exchange  2010-2013  ve  Microsoft  Lync  Server  çoklu  site  üzerinde  Active Directory  uygulaması,  DNS,  DHCP,  WINS,  ISA  Server,  File  Server,  Windows  Remote Desktop  mimarisi,  Windows  7/8  işletim  sistemleri  konularında  kurulum,  konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,d)Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Aktif dizin, GPO, WSUS, SystemCenter ürünleri),e)Aşağıdaki sertifikalardan herhangi birine sahip olmak;Microsoft  Certified  IT  Professional:  Enterprise  Administrator  on  Windows  Server 2008 ve üzeri,Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri,Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012f)IIS  8  yönetimi  konusunda  bilgi  ve  tecrübe  sahibi  olmak,  IIS  üzerinde  performans, yetkilendirme,  application  pool  yönetimini  sağlamak  ve  clustered  IIS  sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,g)VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,ğ)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

6.UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI 

(4 Kişi –Tam Zamanlı –Aylık Brüt SözleşmeÜcret Tavanının 2 Katı)a)Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik  mühendisliği,  elektrik  ve  elektronik  mühendisliği,  elektronik  ve  haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,b)Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,c)Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,ç)XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
5d)ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmake)ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,f)Visual  Studio.NET  C#,  Entity  Framework,  inheritance  konularında  yüksek  düzeyde  bilgi sahibi olmak,g)SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure veya function yazabilmek,ğ)Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4 / 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,h)Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,ı)Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

II.İSTENİLEN BELGELER -BAŞVURU ŞEKLİ -YERİ -TARİHİ 

Başvurular, 15/09/2014-26/09/2014tarihleri   arasında www.icisleri.gov.trve www.icisleribilgiislem.gov.tradresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun  doldurulmasından  sonra,  fotoğraf  yapıştırılmak  ve  imzalanmak  suretiyle  aşağıda  sayılan belgelerle birlikte, en geç 26/09/2014tarihi saat 18:00’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına(İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı -İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) elden  teslim  edilmek veya  son  başvuru  tarihinde  anılan  adreste  olacak  şekilde  postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.a)Başvuru formu (Fotoğraflı),b)Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),c)GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir  belge  (Mesleki  tecrübenin  bilişim  personeli  olarak  geçtiğinin  belgelendirilmesi gerekmektedir.  Sürelerin  hesabında  lisans  mezuniyeti  sonrasındaki  hizmetler  dikkate alınacaktır),ç)GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,d)Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimigösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),e)2013-2014 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),f)İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca  kabul  edilen  KPDS  dengi  puanı  gösterir  belge  (Sınava  çağırılacak  adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz  etmeyenlerin  puanı  sıfır  olarak  değerlendirilecektir)  toplamı  esas  alınarak  yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 
Yazılı  sınava  girmeye  hak  kazanan  adayların  listesi www.icisleri.gov.trve www.icisleribilgiislem.gov.trsitesinde 01/10/2014tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV.SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

a)Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,b)İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP, AJAX, JAVA, SOA, Uygulama Güvenlik Duvarları,BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven, JAAS, Java Uygulama Sunucuları)c)Veritabanı ve Yönetim Sistemleri (SQL Server ve ORACLE),ç)Bilgi Güvenliği,d)Bilgisayar Ağları,e)İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)f)Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.Yazılı  sınav 12/10/2014  Pazar  günü  saat:  14:00’da,  İçişleri  Bakanlığı  Eğitim  Dairesi Başkanlığı(Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2  Lalegül / Yenimahalle / 06200 ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav 20-21 Ekim 2014 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda(İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V.DEĞERLENDİRME 

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması  zorunludur. Yazılı  ve  sözlü  sınav sonucunda alınan  notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI.SINAV SONUÇLARININ İLANI 

Yazılı  ve  sözlü  sınav  sonuçları www.icisleri.gov.trve www.icisleribilgiislem.gov.trsitesinde ilan edilecektir.Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII.ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ( ̈3.757,34)

ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII.DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından  gerekli  olan  niteliklerden  herhangi  birinin  taşınmadığının  anlaşılması  halinde  ise sözleşme  feshedilecektir.  Ayrıca,  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunanlar  hakkında  hukuki  işlem yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulur. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET