gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 (onbeş) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

18 Mayıs 2015 Pazartesi 12:10
İÇİŞLERİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

 

T.C.

İÇİŞLERİBAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİBİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

 

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılıResmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgiİşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas veUsuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgiİşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınavbaşarı sırasına göre 13 (onüç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI

 

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

 

1)     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindebelirtilen şartları taşımak,

2)     Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği,yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği,elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya dabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3)     (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllıkeğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim veeğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim verenbölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak (aylık brütsözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri içinbaşvurabileceklerdir),

4)     Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile busürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu veyönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanunatabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılıKanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimdesosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişimpersoneli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5)     Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağyönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlamadillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6)     Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemişveya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muafveya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR

1.      KIDEMLİSİSTEM UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3Katı)

a)      Fakültelerinen az dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Bilgiişlem birimlerinde veya kendi alanında en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c)      MSWindows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkındabilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

d)     MicrosoftExchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server. çoklu site üzerinde ActiveDirectory uygulaması, DNS, DHCP, WINS. TMG Server, File Server, Windows RemoteDesktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum,konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e)      MicrosoftWindows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

f)       VMwareveya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)      IIS8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans,yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IISsunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

h)      Appfabriccache mekanizmaları konularında tecrübeli olmak,

i)       Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belgesahibi olmak.

2.      SİSTEMUZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislikbölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Kendialanında sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

c)      MSWindows Server 2012, Linux işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkındabilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bunları yönetebilmek,

d)     MicrosoftExchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server çoklu site üzerinde ActiveDirectory uygulaması, DNS, DHCP, WINS, TMG Server, File Server, Windows RemoteDesktop mimarisi, Windows 7/8 işletim sistemleri konularında kurulum,konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

e)      MicrosoftWindows sunucu ürünleri/servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak(Aktif dizin, GPO, WSUS, System Center ürünleri),

f)       IIS8 yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans,yetkilendirme, application pool yönetimini sağlamak ve clustered IISsunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

g)      VMwareveya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)      Günceliki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

3.      KIDEMLİVERİTABANI UZMANI-MS SQL(1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 3 Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b)      Kendialanında en az beş (5) yıl çalışmış olmak,

c)      MSSQL mimarisini bilmek ve bu konuda tecrübe sahibi olmak,

d)     MSSQL sunucusu "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibiolmak,

e)      MSSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

f)       Aşağıdakisertifikaya sahip olmak;

g)      Veritabanındaperformans ayarlaması (tuning) yapabilmek ve tecrübe sahibi olmak,

h)      Veritabanıyedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübesahibi olmak,

i)       SOL ve veritabanı scriptleri konusunda deneyimli olmak,

j)       İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,

k)      Windowsplatformlarında tecrübe sahibi olmak,

l)       Veritabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Cluster)hakkında tecrübe sahibi olmak,

m)    Veritabanıgüvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n)      Highend Storage yönetimi ve storage sanallaştırma konularında tecrübe sahibi olmak,

o)      Riskyönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

p)      Günceliki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

4.     KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (.NET) (2 Kişi - Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      .NET,C# ve ASP.NET Web Form, MVC frameworkleri konusunda en az beş (5) yıl deneyimsahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c)      Jquery,Ajax Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML gibi WebTeknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

d)     Sharepointplatformu konusunda tecrübe sahibi olması,

e)      RESTful,WCF Web Servisleri hakkında tecrübeli olmak,

f)       Çokkatmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g)      ASP.NET,C# NET, ADO.NET, IIS 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

h)      3.Parti Net bileşenleri bilmek, SOL Server üzerinde T-SOL, stored procedure veyafunction yazabilmek.

i)       Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4/ 4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, h) Nesne tabanlı analizve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

j)       Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirmekonularında bilgi sahibi olmak,

k)      Günceliki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak,

5.      WEBve GRAFİK TASARIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının2 Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislikbölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Webarayüz tasarımı konusunda en az 3 yıllık deneyimi olan ve bir portfolyo ilesunabilecek olmak,

c)      HTLM5,CSS, JAVASCRİPT, PHP , wordpress alt yapısına sahip ve uygulama sevyesindeuzman olmak,

d)     WebKullanıcı Deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi veilgi sahibi, dünyadaki örneklerini yakından takip eden,

e)      Webstandartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, responsive kodlamayapabilen,

f)       Grafiktasarım programlarını ileri düzeyde kullanabiliyor olmak,

g)      Tasarımdengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi,animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb görsel tasarım prensiplerindederinlemesine bilgi sahibi olmak

6.      UYGULAMAGELİŞTİRME UZMANI – JAVA(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 2 Katı)

a)       Fakültelerin dört yıllık bilgisayarmühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronikmühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşmemühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlann dışındakalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknolojiüzerine Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Enaz 3(üç) yıllık Java yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

c)      XMLve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d)     Çokkatmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)      Temelilişkisel veritabanı işlemleri, sorgulama ve SQL veya PL/SQL konularında bilgive tecrübe sahibi olmak,

f)       Versiyonlarınaaraçlarından (SVN, GİT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g)      ECLIPSE,NETBEANS tabanlı ve benzeri uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirmekonusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h)      J2EEve VVeb Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSF, ORM (Hibernate, JPA),Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak projegeliştirmiş olmak ve DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRİPT konularında bilgi sahibiolmak,

i)       SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS vveb servisteknolojilerinden en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j)       Microsoft Project, Redmine, JİRA gibi proje yönetimaraçlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k)      Günceliki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibi olmak.

7.      UYGULAMAGELİŞTİRME UZMANI – .NET (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme ÜcretTavanının 2 Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlann dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislikbölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayarve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizikbölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Büyükölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yılçalışmış olmak,

c)      Çokkatmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d)     XMLServisleri, VVeb servisleri. SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

e)      ASP.NET,C#.NET, ADO.NET, US 8.0, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

f)       VisualStudio.NET C#, Entity Framevvork, inheritance konularında yüksek düzeyde bilgisahibi olmak,

g)      SOLServer üzerinde TSQL. stored procedure veya function yazabilmek,

h)      Windovvsservisleri. Web Teknolojileri, .Net Framevvork 4/ 4.5, TFS konularında bilgi vedeneyim sahibi olmak,

i)       Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesinesahip olmak, h) Güncel iki programlama dili bildiğini gösterir belge sahibiolmak,

8.      BİLGİGÜVENLİĞİ UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlann dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislikbölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      Bilişimsistemleri konusunda en az 3 yıl tecrübeli olmak ve bunu belgeleyebilmek,

c)      Firewall,Antivirüs, Antispam, Filtreleme ve IPS gibi ağ cihazlarının kullanıldığı, bilgiişlem merkezlerinde ağ yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d)     BilgiGüvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi,Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e)      BilgiGüvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS,COBIT...vb),

f)       BilgiGüvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları veuygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

g)      Ortaveya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecindeaktif olarak görev almış olmak,

h)      WebUygulama Güvenligi, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibiolmak,

i)       Certified Ethical Hacker (CEH),  ECSA/Licensed Penetration Tester veyaCPTE(Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birinesahip olmak,

9.      AĞUZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a)      Fakültelerindört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği,elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerindenya da bunlann dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislikbölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluncakabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b)      LAN/WANprotokolleri konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

c)      Anahtarlamacihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

d)     Saldırıtespit/engelleme sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e)      Güvenlikduvarı yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

f)       Loadbalancer cihazı yönetiminde bilgi sahibi olmak,

g)      CCNA(Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

h)      Omurgave kenar ağ anahtarı, Firewall, Merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı, Antivirüs,Antispam, Filtreleme ve IPS gibi ağ cihazlarının kullanıldığı, en az 1000 aktifkullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde ağ yönetimi konusunda en az 3 yılçalışmış olmak,

i)       Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), KablosuzYerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri,Active Directory ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübesahibi olmak.

II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ -YERİ - TARİHİ

 

Başvurular, 01/12/2015-16/12/2015 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr adresindebulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu” nun doldurulmasındansonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılanbelgelerle birlikte, en geç 16/12/2015 tarihi saat 18:00’a kadar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı - İnönü Bulvarı No:4Bakanlıklar/ANKARA) elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılanadreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Adaylar enfazla 2 (iki) pozisyon için başvuru yapabilirler.

 

1)     Başvuru formu (Fotoğraflı),

2)     Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslıveya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisiKurumumuzca onaylanacaktır),

3)     GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesindebelirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeliolarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisansmezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

4)     GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesindebelirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

5)     Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilensertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavlaalınmış olmalıdır),

6)     2014-2015 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınavsonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

7)     İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil SeviyeTespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğeryabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDSdengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSSpuanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarakdeğerlendirilecektir).

 

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININDUYURULMASI

 

            Başvuruların incelenmesi sonucundagenel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSSpuanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkatealınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkinbelge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esasalınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvaniçin en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

            Bu sıralamaya göre son sırada aynıpuana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınavakabul edilecektir.

            Yazılı sınava girmeye hak kazananadayların listesi www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde 22/12/2015 tarihinde ilan edilecektir.Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

 

1)     Yazılım Mühendisliği ve Mimarisi,

2)     İlgili ilanda belirtilen konular (.NET, C#, ASP,AJAX, JAVA, SOA, Uygulama Güvenlik Duvarları, BPEL, BPM, ESB, JSF, EJB, Maven,JAAS, Java Uygulama Sunucuları)

3)     Veritabanı ve Yönetim Sistemleri (SQL Server veORACLE),

4)     Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik,

5)     Bilgisayar Ağları,

6)     İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux)

7)     Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tümhususlar.

 

Yazılı sınav 27/12/2015 Pazar günü saat: 13:00’da, İçişleri Bakanlığı Eğitim DairesiBaşkanlığı (Çamlıca Mah. 122.Sok. No:2 Lalegül / Yenimahalle / 06200ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

Sözlü sınav 12 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlemDairesi Başkanlığı Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No:4Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 

V. DEĞERLENDİRME

 

            Yazılı sınav sonucunda 100 tam puanüzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılıve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tampuan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notlarınaritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim PersoneliGiriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarıderecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adaylasözleşme yapılacaktır.

 

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

 

            Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr ve www.icisleribilgiislem.gov.tr sitesinde ilanedilecektir.

           

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligatyapılmayacaktır.

 

VII.  ÜCRET

 

            Aylık brüt sözleşme ücreti, 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdamedilenler için sözleşme ücret tavanının (¨4.054,28) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilenkatları ile çarpımı sonucu bulunacaktutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye veödeme yapmaya yetkilidir.

 

VIII. DİĞER HUSUSLAR

 

            Yabancı dil sınav sonuç belgeleri,belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

            Duyuru metninde belirtilen her birpozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

           

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ilesınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanadaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınmaaçısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığınınanlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırıbeyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

 

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET