gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İKİ ÜNİVERSİTEDEN PERSONEL ALIMI İLANI

İKİ ÜNİVERSİTEDEN PERSONEL ALIMI İLANI

24 Kasım 2014 Pazartesi 00:25
İKİ ÜNİVERSİTEDEN PERSONEL ALIMI İLANI

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 25.maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyesi (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Doçent kadroları için, , başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile onaylı doçentlik ve yabancı dil belgelerinin (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir

* Yardımcı Doçent kadroları için,  başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile onaylı yabancı dil belgesi (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya ile ilan edilen birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Başvuruda bulunan adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine” uygun olmaları gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemize başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapılacağından; “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.06.2009 tarih 27272 ResmiGazete’de yayımlanan yönetmeliğinin 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük:0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Doçentliğini Kimya bilim alanında almış olmak, metal nano parçacıkları heterojen kataliz ve hidrojen depolama malzemeleri alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve iletişim ağlarının simülasyonoptimizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

3

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Yapı alanında doktora yapmış ve tabakalı kompozitplaklar üzerine çalışmaları bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Yönetim Bilimleri 

Yrd.Doç.

3

1

Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Yönetim ve Organizasyon  alanında  doktora yapmış olmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

3

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Ortadoğu konusunda çalışmaları bulunmak


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan  4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

 

Prof.

1

1

Muhasebe Finansman anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Edebiyatı

Yrd. Doç.

4

1

Hakas Türkleri üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Yrd. Doç.

3

1

1980 sonrası siyasi partilerin birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Yrd. Doç.

3

1

 Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim dalında İnsan-Doğa ilişkisi ve toplumsal cinsiyet konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

3

1

Hastaneye yatan karaciğer sirozlu hastalardamortalite nedenlerinin araştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET