gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İNFAZ VE KORUMA MEMURU ÖĞRENCİLİĞİ SINAVI İÇİN EK İLâN

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği Sınavı İçin Ek İlân

21 Şubat 2012 Salı 11:54

 

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği Sınavı İçin Ek İlân

 

1- Adaylar hem infaz ve koruma memuru öğrenciliğine hem sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna ayrı ayrı başvurabileceklerdir. İlgililer başvuruyu aynı komisyon için yapabilecekleri gibi, farklı komisyon için de yapabilecektir. (Örneğin ilgili Ankara Komisyonuna, Ankara komisyonuna bağlı ceza infaz kurumları için sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu sınavına başvuru yapıp aynı zamanda Silivri infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği sınavına da başvuru yapabilecektir.)

2- İnfaz ve koruma memuru öğrenciliği sözlü sınavının 12-13-14 Mart 2012 tarihlerinde yapılacağı belirtilmiş ise de; anılan tarihlerde aynı zamanda sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu sözlü sınavının da olduğu, bu durumun adayların hak kaybına yol açabileceği değerlendirildiğinden infaz ve koruma memuru öğrenciliği sözlü sınavı, 21-22 Mart 2012 tarihlerinde yapılacaktır.

 

DUYURULUR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET