gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL GELİŞİM, YEDİTEPE, FATİH, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALINIYOR

İstanbul Gelişim, Yeditepe, Fatih Üniversitesine Akademisyen Alınıyor.

23 Temmuz 2014 Çarşamba 03:52
İstanbul Gelişim, Yeditepe, Fatih, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine Akademisyen Alınıyor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Profesör ,YardımcıDoçent) alınacaktır.

2 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

7 - Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No: 3 Kat: 4 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı ve Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Özürlüler ve çocuk hakları mevzuatı, çocukluk çağı menenjitleri ve malnütrisyonu konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

1

Febril konvülsiyon ve yüksek ateşin beyin fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

3

1

Bilişim Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yardımcı Doçent

1

1

Ampüte rehabilitasyonu, engelliler ve spor alanlarında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Yardımcı Doçent

1

1

Omurga sağlığı ve stres inkontinans konularında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Yardımcı Doçent

1

1

Kamu sermayesi ve ekonomik büyüme alanında doktora yapmış olmak, Overlapping Generations (OLG) modeller konusunda deneyimli olmak.


İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölüm ve programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ek olarak; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Lisans diploması, Transkript, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Diplomaları, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Üyeliğine başvuran adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren (Öğretim Üyesi Başvuruları için) ve YÖK İnternet sitesinde ilan edildikten sonra (Öğr. Görevlisi, Arş. Görevlisi ve Okutmanlar için) 15 gün içinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Grafik Tasarımı

 

 

 

2

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

1

1

1

 

1

İletişim Tasarımı

2

1

1

 

 

Moda ve Tekstil Tasarımı

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Antrenörlük Eğitimi

 

 

2

 

 

Rekreasyon

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Gastronomi

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Beslenme ve Diyetetik

1

1

2

1

1

Çocuk Gelişimi

1

1

2

1

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

1

2

1

1

Hemşirelik

 

1

1

3

1

Odyoloji

1

1

2

1

1

Sosyal Hizmet

1

1

2

1

1

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

1

 

 

1

Uluslararası Ticaret

 

 

1

 

 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

 

1

 

1

İşletme

 

1

1

 

1

Psikoloji

 

1

2

 

1

Ekonomi ve Finans

1

 

1

 

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 

1

2

 

1

Radyo Televizyon ve Sinema

 

1

2

 

 

Sosyoloji

 

 

1

 

 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 

1

3

 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  (İngilizce)

 

 

1

 

 

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

 

 

1

 

 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)

 

 

2

 

1

İşletme (İngilizce)

 

1

1

 

 

Psikoloji (İngilizce)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Mimarlık

1

1

1

 

1

Mimarlık (İngilizce)

1

1

1

 

1

Mekatronik Mühendisliği

1

1

1

 

1

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

1

 

1

İnşaat Mühendisliği

 

 

 

1

 

TOPLAM

13

21

42

13

21

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. ve 25. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, (yurtdışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin alınmış olması ve noter tasdikli olması gerekmektedir.) Bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Psikiyatri Anabilim Dalı

Doçent

1

Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Profesör

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Doçent

1


Fatih Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4 (Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6 (Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.fatih.edu.tr adresinden haberler & duyurular sayfasında ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Unvan

Adet

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyat

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Profesör

1

Coğrafya

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Profesör

1

Fizik

Katıhal Fiziği

Profesör

1

Kimya

Anorganik Kimya

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hast. Anabilim Dalı

Profesör

1

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji BD

Doçent

1

İİBF

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET