gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL GELİŞİM İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIYOR

İstanbul Gelişim ile Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alıyor

25 Ağustos 2014 Pazartesi 08:06
İstanbul Gelişim ile Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alıyor

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN KODU

BİRİMİ

BÖL/ABD/ ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1000

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Biyoteknoloji ve Endüstriyel BiyoteknolojiAlanında Çalışmaları Olmak.

1001

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

-

1002

İlahiyat Fakültesi

Kıraat

Profesör

1

1

Kıraat ve Tecvid İlmi Alanında Çalışmaları Olmak.

1003

Veteriner Fakültesi

Farmakoloji-Toksikoloji

Profesör

1

2

Doktorasını ve Doçentlik Unvanını Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Alanında Almış Olmak.

1004

Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Doçent

1

1

Elektrik Teknolojileri Eğitimi Alanında Doçentlik Unvanını Almış Olmak ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1005

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doçent

1

1

-

1006

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

Doçent

1

1

-

1007

Eczacılık Fakültesi

Biyokimya

Doçent

1

1

Klinik Biyokimya Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1008

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Uygulamalı Matematik Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

1009

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Paralel Hesaplama Sistemleri Konusunda Bilimsel Çalışmaları Olmak.

1010

Mühendislik Fakültesi

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Doçent

1

1

Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

1011

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

Hızlı Katılaştırılmış Alaşımlar ve Nano Oksit Malzemeler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.


İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölüm ve programlara öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler  (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ek olarak; Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Lisans diploması, Transkript, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların Diplomaları, ALES belgesi, Dil belgesini, Öğretim Üyeliğine başvuran adayların ise bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren (Öğretim Üyesi Başvuruları için) ve YÖK İnternet sitesinde ilan edildikten sonra (Öğr. Görevlisi, Arş. Görevlisi için) 15 gün içinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, İnternet ve eksik evrak başvuruları kabul edilmez.

Duyurulur.

 

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

 

 

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

 

 

1

Radyo Televizyon ve Sinema

 

 

2

Ekonomi ve Finans

1

 

 

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

 

 

 

Halkla İlişkiler (Reklamcılık)

 

 

1

Bankacılık ve Sigortacılık (Bankacılık)

 

 

1

Bankacılık ve Sigortacılık (Finansal Matematik)

 

 

1

İşletme Bilgi Yönetimi (Bilgisayar  Programlama)

 

 

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 Antrenörlük Bölümü

 1

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

1

1

Sağlık Yönetimi

1

1

1

Çocuk Gelişimi

-

1

-

Odyoloji

1

1

2

Sosyal Hizmet

-

-

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

-

1

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

 

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

Mimarlık

 

 

1

Endüstri Mühendisliği

 

 

2

Bilgisayar Mühendisliği

 

 

1

İnşaat Mühendisliği

 

 

1

TOPLAM

5

4

20


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET