gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İSTANBUL YENİ YÜZYIL, BEZMİâLEM İPEK ÜNİVERSİTESİNE AKADEMİSYEN ALIM İLANLARI

İstanbul Yeni Yüzyıl, Bezmiâlem İpek Üniversitesine Akademisyen Alım ilanları

14 Ocak 2015 Çarşamba 02:06
İstanbul Yeni Yüzyıl, Bezmiâlem İpek Üniversitesine Akademisyen Alım ilanları

İstanbul Yeni Yüzyıl, Bezmiâlem İpek ÜniversitesineAkademisyen Alım ilanları

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK KADRO İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Öğretim Üyesi (Yard. Doç.)

1

- Doktorasını İngilizce eğitim veren bir üniversitede (tercihen yurtdışında) psikoloji alanında yapmış olmak,

- Psikoloji üzerine uluslararasıindexlerde taranan en az bir tane yayın yapmış olmak,

- Lisans düzeyinde ders vermiş olmak tercih sebebidir.

- KPDS/YDS/ÜDS veya muadili yabancı dil sınavlarından 80 puan ve üzeri bir puan almış olmak.

 

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (14/01/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Or-An, Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

248/1/1-1

—————

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Öğretim Üyesi

(Yrd. Doç.)

2

Doktorasını Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarında yapmış olmak,

Doktora eğitimini İngilizce eğitim veren bir üniversitede tamamlamış olmak,

Web of Knowledge tarafından taranan bilimsel dergilerde yayınlanan veya kabul durumunda olan en az bir makaleye veya diğer hakemli bilimsel dergilerde tam metni basılmış en az iki ulusal makaleye sahip olmak,

YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan yabancı dil sınavlarından en az 75 veya dengi puana sahip olmak.

 

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversiteler arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (14/01/2015) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Rektörlüğümüze şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648.cad 06550 Oran,

Çankaya /ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Duyuru Başlama Tarihi    : 14.01.2015

Son Başvuru Tarihi          : 29.01.2015

 

Fakülte/

Enstitü

Bölüm

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı olmak,

Biyokimya bilim dalında doktora yapmış olmak.

1

Prof. Dr.

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak,

Hemşirelik alanında yüksek lisans yapmış olmak,

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak,

Yüksek lisansını ve/veya doktorasını Çocuk

Hemşireliği alanında yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

 

"Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.

- Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Fakülteleri için aşağıda belirtilen Anabilim Dallarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, öğretim üyesi alınacaktır. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/ MYO

Anabilim Dalı/ Bölüm/Program

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Özel Şart

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

5

3 Doçent

2 Yardımcı Doçent

1 Doç. Dr.: Nefroloji Uzmanı, Nefropatilerde kardiyovarsküler değişimler konusunda çalışma yapmış olmak.

1 Doç. Dr.: Gastroenteroloji Uzmanı, Endoultrason ve ERCP deneyimli olmak.

1 Doç. Dr.: Hematoloji Uzmanı, Erişkin kemik iliği transplantasyonu konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: İç Hastalıkları Uzmanı, Hipertansiyon ve ritim bozuklukları ilediabet konusunda deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Nefroloji Uzmanı, Böbrek transplantasyon konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

4

1 Doçent

3 Yardımcı Doçent

1 Doç. Dr.: Karaciğer ve böbrek transplantasyon konusunda deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Laparoskopik Cerrahi, ERCP ve böbrek nakli konusunda deneyimli olmak

2 Yrd. Doç. Dr.: Laparoskopik Obezite ve Metabolizma cerrahisi, Minimal invazivcerrahi deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

2

1 Profesör

1 Yardımcı Doçent

1 Prof. Dr.: Jinekoloji ve Onkoloji Anabilim dalında yan dal uzmanı olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: IVF konusunda en az 10 yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nöroloji Anabilim Dalı

2

1 Profesör

1 Yardımcı Doçent

1 Prof. Dr.: Demans ve nöroonkoloji anabilim dalında deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Uyku ve epilepsi deneyimli, migren ve spastisitelerde botoksuygulamaları konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

7

3 Profesör

4 Doçent

1 Prof. Dr.: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk hematoloji yan dal uzmanı ve aferez sertifikalı olmak.

1 Doç. Dr.: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Enfeksiyonları ve çocuk kliniği yönetiminde deneyimli olmak.

1 Doç. Dr.: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Klinik yönetici deneyimli. Çocuk hematoloji konusunda araştırmalarda bulunmuş olmak.

1 Doç. Dr.: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yeni doğan uzmanı olmak.

1 Prof. Dr.: Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı, Kemik İliği Nakli Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olmak. Kork kani nakli konusunda deneyimli olmak.

1 Doç. Dr.: Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı, Kemik İliği Nakli Ünitesinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

1 Prof. Dr.: Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı, Kalp transplantasyonu konusunda ve fetaleko deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji Anabilim Dalı

3

1 Profesör

2 Yardımcı Doçent

1 Prof. Dr.: İnvaziv kardiyoloji, elektrofizyoloji deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: 4 D ekokardiyografi, transözefagial ekokardiyografi ve stres ekokardiyografi konusunda deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Kontrast ekokardiyografi ve koroner anjiyografi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

1

1 Profesör

1 Prof. Dr.: Elekta HD ve tomo terapi deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1 Profesör

1 Prof. Dr.: Solunum Laboratuvarı, EBUS ve akciğer hastalıklarında invazivgirişimler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji veReanimasyonanabilim Dalı

3

1 Profesör

2 Yardımcı Doçent

1 Prof. Dr.: Algoloji Yan Dal Uzmanı olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Çocuk KVC anestezi deneyimli, ön lisans ve lisans programlarında ders veriyor olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Yoğun bakım enfeksiyonları ve zehirlenmeler konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

1 Doçent

1 Doç. Dr.: Deney hayvanları çalışmaları konusunda sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

3

1 Profesör

2 Yardımcı Doçent

1 Prof. Dr.: Tıp Doktoru ve tıbbi genetik Uzmanı olmak.Prenatal ve preinplantasyontanı konusunda tecrübeli olmak.

2 Yrd. Doç. Dr.: Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.Üreme genetiği ve preimplantasyon genetik tanı konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

2

2 Yardımcı Doçent

1 Yrd. Doç. Dr.: PET-CT konusunda en az 5 yıl deneyimli ve protez enfeksiyonları tanısında deneyimli.

1 Yrd. Doç. Dr.: PET-CT ve Gama Kamera deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

RadyodiagnostikAnabilim Dalı

2

2 Yardımcı Doçent

1 Yrd. Doç. Dr.: Kardiyal BT anjiyo, Kardiyak MR, Yoğun bakım ve organ nakli radyoloji deneyimli.

1 Yrd. Doç. Dr.: İnvaziv radyoloji konusunda en az 5 yıl deneyimli ve organ nakli radyoloji deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1 Yardımcı Doçent

1 Yrd. Doç. Dr.: Konsültasyon liyazon psikiyatri deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

1

1 Yardımcı Doçent

1 Yrd. Doç. Dr.: Sipinal cerrahi, pediatrik nöroşirurji cerrahi,nöroonkoloji cerrahi konularında deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2

2 Yardımcı Doçent

1 Yrd. Doç. Dr.: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Yeni doğan ve erişkin yoğun bakım enfeksiyonları ve transplantasyon hastalarında enfeksiyon kontrolü konusunda deneyimli olmak.

1 Yrd. Doç. Dr.: Temel İmmünoloji Uzmanı, İmmünoloji laboratuvarında en az 5 yıl görev yapmış ve kök hücre konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

1

1 Profesör

Prof.Dr.: Kraniyofasiyal yapıların büyüme- gelişimi ve dentofasiyal anomalilerin distraksiyon osteogenezi ile tedavisi konularında çalısmalar yapmış olmak.

 

Adayların başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET