gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIM İLANI

Jandarma Genel Komutanlığının Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir.

03 Ağustos 2015 Pazartesi 09:39
Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı

Temin; lise ve dengi okul mezunu veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş/er olarak tamamlamış veya halen silâh altında olup 15 Haziran 2016 tarihine kadar terhis olabilecek durumdaki erbaş ve erlerden Jandarma Komando ve Jandarma Emniyet Asayiş branşlarında yapılacaktır

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurtdışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnadayapıyor olmak,

ç. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibariyleyirmi beş(25) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar),

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisininüzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Ağustos 2012 tarihi vesonrasında terhis olanlar),

e. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık YeteneğiYönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanelerinden "Komando Uzman ErbaşOlur" veya "Uzman Erbaş Olur" kayıtlı sağlık raporu almışolmak,

f. En az 166 cm. boyunda olmak koşuluyla, kılavuzdayayınlanan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisindebulunmak. Boyuzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.

g. TSKda daha önce subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş,askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fizikigörünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak,işitme ve görmede en ufak bir kusuru bulunmamak, gözlük, lens ve işitme cihazıkullanmamak, renk körü ve düz taban olmamak, vücudunun herhangi bir yerindeyara, dövme, yanık ve ameliyat izi bulunmamak. Türkçe'yi kusursuz konuşmak,dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak).

h. Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emreitaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir ve üste fiilen taarruz, fesat ve isyansuçları ile 22.05.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148'incimaddesinde belirtilen suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yada ertelenmiş ve adli sicildençıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

j. Tutum ve davranışları ile yasadışı görüşleribenimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlerekarışmamış olmak,

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölgedüşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerdebulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücüideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

l. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için15 Haziran 2016 tarihine kadar terhis olabilecek durumda olmak ve BirlikKomutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi almış olmak,

m. 16 Haziran 2016 tarihinde silahaltında bulunmamak,


n.   Başvuru, sınavlar, kayıt kabulişlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tamve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE SEKLİ:

Sözleşmeli Uzman Erbaş Teminine başvurular, 03 Ağustos - 08 Eylül 2015 tarihleri arasında www.jandarma.tsk.tr internet adresindenyapılacaktır.

3. UYGULANACAK SINAVLAR

a. Seçme sınavları 29 Eylül 2015 - 27 Ekim 2015 tarihleri arasında Jandarma Okullar Komutanlığı(Beytepe/Ankara) ve Korgeneral Naci TINAZ Kışlasında (Anıttepe / ANKARA)yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcıbilgiler 17Eylül 2015 tarihinekadar sadece www.jandarma.tsk.trinternetadresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

b. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma OkullarKomutanlığında (Beytepe / ANKARA);

(1) Yazılı sınav,

(2) Ön sağlık muayenesi,

(3) Fiziki kabiliyet yeterlilik testi,

Anıttepe Korg. Naci TINAZ Kışlasında (Anıttepe /ANKARA) ise;

(4) Mülakat,

(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri,sınav/aşamalarından geçeceklerdir.

4. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Muhtemel Mart 2016 ayı içerisinde sınavlarda başarılıolan Uzman Erbaş adaylarından güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden atama veeğitime tâbi tutulacakları birlik yerleri, kabul işlemleri ve yapacaklarıişlemlerle ilgili olarak ayrıntılı duyuru yapılacaktır.

b. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemlerisırasında herhangibir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adaylarınişlemleri iptaledilecekve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

5. TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ JandarmaGenel Komutanlığı

Personel Temin Merkezi Komutanlığı Uzman Erbaş Kısmı

06100 Bakanlıklar / ANKARA Tel.: 312 456 36 33 - 312456 36 38 - 312 456 36 23 www.jandarma.tsk.tr

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET