gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAHRAMANMARAŞ BİNGÖL DUMLUPINAR ÖĞRETİM ELAMANI ALINACAK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Elamanı Alınacak

06 Ekim 2011 Perşembe 00:13

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.
Adaylardan istenilen belgeler;
Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora/uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.
BİRİMİ
UNVAN
K/D
ADET
NİTELİĞİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarla Bitkileri
Profesör
1
2
Bahçe Bitkileri
Profesör
1
2
Tarla Bitkileri
Doçent
1
1
Entomoloji
Doçent
1
2
Tarımsal Makine Sistemleri
Doçent
1
1
TIP FAKÜLTESİ
Üroloji
Doçent
1
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
1
1
Hastalıkları
Doçent
1
1
Kardiyoloji
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Tekstil Teknolojisi
Doçent
2
1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://bingol.edu.tr Web sayfasında mevcuttur. İlan olunur.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
UNVAN
ADET
DERECE
Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
1
3
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
1
3
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Doçent
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Yapı Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent
1
3
TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O.
Doçent
1
1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Profesör (daimi statüde) ve Doçent (daimi statüde) alınacaktır.
Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterleri sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuracak adaylar;
1 - Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kendi adres ve telefon bilgileri ile başlıca araştırma eserini belirten dilekçe,
2 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1,
3 - Özgeçmiş,
4 - İki adet fotoğraf,
5 - Yayın listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.),
6 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ile birlikte),
7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,
9 - Askerlik durum belgesi,
10 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır),
Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;
1 - Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres ve telefon bilgilerini belirten dilekçe,
2 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1,
3 - Özgeçmiş,
4 - İki adet fotoğraf,
5 - Yayın listesi,
6 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ile birlikte),
7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,
8 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,
9 - Askerlik durum belgesi,
10 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır),
ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Not: Tıp Fakültesi kadrolarına müracaat edecek adayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir.
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi:
http://www.dpu.edu.tr/akademik/akademikformveyonergeler/ogr_uye1_dosyalar/yonerge.pdf
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi :
http://www.dpu.edu.tr/akademik/akademikformveyonergeler/ogr_uye1_dosyalar/form1.pdf
BİRİM
BÖLÜM
ANABİLİM DALI - ANASANAT DALI
ÜNVANI
KADRO DERECESİ
KADRO ADEDİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON (Fiberoptik Haberleşme Sistemleri alanında çalışmaları olmak.)
PROFESÖR
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
(Nano Malzemeler alanında çalışmaları olmak.)
PROFESÖR
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
(Seramik Toz Sentezi ve Sinterleme alanında çalışmaları olmak.)
PROFESÖR
1
1
SİMAV TEKNOLOJİ
FAKÜLTESİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
(Sac Metal Kalıpçılığı ve Derin Çekme alanında çalışmaları olmak.)
PROFESÖR
1
1
TIP FAKÜLTESİ
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
NÜKLEER TIP
PROFESÖR
1
1
TIP FAKÜLTESİ
TEMEL TIP BİLİMLERİ
FİZYOLOJİ
PROFESÖR
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MADEN İŞLETME
DOÇENT
1
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (Metal Teknolojisi alanında Doçent ünvanı almış olmak.)
DOÇENT

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET