gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KALKINMA BAKANLIĞINA İÇ DENETÇİ ALINIYOR

Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge İdaresine 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca, Başkanlığımıza aşağıda bölümleri ve kadro dereceleri belirtilen iki(2) adet İÇ DENETÇİ (NAKLEN) alınacaktır.

10 Ekim 2014 Cuma 06:38
KALKINMA BAKANLIĞINA İÇ DENETÇİ ALINIYOR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca, Başkanlığımıza aşağıda bölümleri ve kadro dereceleri belirtilen iki(2) adet İÇ DENETÇİ (NAKLEN) alınacaktır.

İÇ DENETÇİ En  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  Siyasal  Bilgiler, İktisat,  İşletme,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler  ile  Hukuk Fakültelerinden  ya  da  bunlara  denkliği  Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
İÇ DENETÇİ Mühendislik, Mimarlık, Şehir Planlama programları bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

I-GENEL ŞARTLAR:-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

II-ÖZEL ŞARTLAR: -Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen şartları taşımak.-5018  sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanununun  Geçici  21 inci  maddesinde belirtilen yabancı dil şartını taşımak.

III-BAŞVURU ŞEKLİ: Adaylar  müracaatlarını  ilanın  yayımlandığı 10/10/2014 tarihinden itibaren  15  gün  içinde (mesai  saati  bitimine  kadar)  Başkanlığımız  İnsan  Kaynakları  ve  Kalite  Sistemleri  Genel Koordinatörlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

IV-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:İlan  edilen  kadro  sayısından  fazla  başvuru  olması  halinde  Başkanlığımıza  kurulacak komisyon  tarafından  yapılacak  değerlendirme  neticesinde  atanmaya  hak  kazanan  adaylar www.gap.gov.tradresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde  gerekli  belgeleri  tamamlamak  suretiyle  Başkanlığımız  İnsan  Kaynakları  ve  Kalite Sistemleri Genel Koordinatörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama  yapılır, atamanın adaylara  yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER: -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi -Özgeçmiş-Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol  edildikten  sonra  kurumumuzca  tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)-Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.(Askerlik görevini tamamlamış olanlar terhis belgesi ibraz edeceklerdir.)-Kamu  İç  Denetçi  Sertifikası  aslı  veya  onaylı  sureti  (Ancak  istenilen  belgenin  aslının getirilmesi  halinde  belgenin  fotokopisi  aslına  uygunluğu  kontrol  edildikten  sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.) -Yabancı dil belgesi-Hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı.-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf-Sağlık raporu

Adres: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Akbayır Mahallesi 104. Cadde 1155.Sokak No :2 Karaköprü/ŞANLIURFA 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET