gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU GÖZETİMİ KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIYOR!

Kamu Gözetimi Kurumu 20 Uzman Yardımcısı Alıyor!

01 Ağustos 2014 Cuma 13:07
Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor!

Kamu Gözetimi Kurumu 20 Uzman Yardımcısı Alıyor!

 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare  Hizmetleri sınıfında bulunan 9. derece  kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 20 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.


SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2-Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi  ve  idari  bilimler  ile  ticari  bilimler  fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretimkurumlarından mezun olması,

3-ÖSYM tarafından 6,  7  Temmuz  2013 veya  5,  6  Temmuz  2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS  P53,  KPSS  P63  veya  KPSS  P101 puan türlerinden herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunması,(Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylarda sınava kabul edilir), 

4-Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması(1/1/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav başvuruları, 18/08/2014 tarihinde başlayıp 01/09/2014 tarihi mesai saati itibariyle sona erecektir. Başvurular,elektronik   ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer   alan “Sınav  Başvuru Formu”nun açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun  doldurulması ve iletilmesi, sınav giriş belgeleri ile sınava ilişkin tüm bilgileri  içeren “Sınav  Broşürü” Kurum   resmi internet sitesinden(www.kgk.gov.tr)temin edilebilecektir.

 

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 

Giriş  sınavının  yazılı  bölümü 13–14/09/2014 tarihlerinde  dört oturumda Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri;  Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET