gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlisi sınırlamasını kaldırdı. Özellikle programcı, çözümleyici, muhasebeci personel istihdamı artıyor.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 11:25
KAMU HASTANE BİRLİKLERİNE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birliklerinde çalıştırılacak sözleşmeli uzman ve büro görevlisi sınırlamasını kaldırdı. Özellikle programcı, çözümleyici, muhasebeci personel istihdamı artıyor. Daha önce getirilen %70’lik sınırın kaldırılmasıyla sözleşmeli çalışan personel sayısı Kurumun uzman ve büro görevli sayısı toplamı kadar olabilecek.

 

Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usûl ve Esaslar" hakkında Yönerge eki EK-1 sayılı Cetvel ile her bir Kamu Hastaneleri Birliğine tahsis edilmiş bulunan uzman ve büro görevlisi pozisyonunun % 70' i oranında sözleşme imzalanabileceğine ilişkin olarak ilgi Genelge ile getirilen sınırlamanın kaldırılarak, tahsis olunan pozisyonların tamamı üzerinden sözleşme imzalanabilmesi hususunda izin verilmiştir.

 

14/02/2013 tarihli ve (1279) sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge' de bir kısım değişiklikler yapılacak olup, özellikle programcı ve çözümleyici branşlarında istihdam edilecek uzmanlara yönelik yapılacak yeni düzenlemelere müsteniden, bu hususta verilecek yeni bir yazılı talimata kadar programcı ve çözümleyici branşlarında uzman sözleşmesi imzalanması yoluna gidilmemesi,

 

Diğer taraftan;
a)    Birliklerde oluşturulacak muhasebe birimlerinde, muhasebe hizmetlerinin
yürütülmesinden sorumlu olarak sözleşmeli uzman statüsünde l(bir) uzmanın istihdam
olunacağı,
b)    Büyükşehirlerdeki birliklerdeki muhasebe birimlerinde, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu uzmanın görevlerini yerine getirmesinde muhasebe yetkilisine yardımcı olmak üzere sözleşmeli uzman statüsünde en az l(bir) muhasebe yetkilisi yardımcısının görevlendirileceği, bu sayının yetersiz görülmesi halinde, bir yılda üretilen fiş sayısı dikkate alınarak, 40.000 (kırkbin) yevmiyeye bir muhasebe yetkilisi yardımcısı karşılık gelmek üzere bu sayının arttınlabileceği,

c)    Diğer şehirlerdeki birliklerde de 40.000(kırkbin) yevmiyeye karşılık bir sözleşmeli uzmanın muhasebe yetkilisi yardımcısı olarak görevlendirileceği,

 

Hususlarının da yeni uzmanlık sözleşmelerinin imzalanması safhalarında dikkate alınması istenmiştir. Böylece Kamu Hastane Birliklerinde önümüzdeki dönem programcı, çözümleyici, muhasebeci personel istihdamı artıyor.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET