gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKUL ALIM İLANI

Astsubay Meslek Yüksek Okulları öğrenci alım ilanı.

05 Nisan 2015 Pazar 18:49
KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKUL ALIM İLANI

Başvurular 25.03.2015-15.05.2015 tarihleri arasında yapılacak.


Öğrenci olabilmek için müracaatların 15 Mayıs tarihinde saat 17.00'ye kadar yapılması gerekiyor.

Anadolu liseleri, fen liseleri, genel liseler, teknik eğitim veren meslek liselerinin başvuru kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmek isteyen adaylar, müracaatlarını "www.kkk.tsk.tr" veya "www.kho.edu.tr" web adresinden gerçekleştirebiliyor.

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı aldıktan sonra ikinci aşamadaki mülakat ve seçme sınavlarına katılmaya hak kazanıyor.

Belirlenen fiziksel ölçütlerin yanı sıra Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) taban puanın üzerinde puan alan, en fazla 21 yaşındaki erkekler müracaat edebilecek.

Ön sağlık muayenesi, bedeni yeterlik sınavı ( barfikste kol çekme, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma, 400 metre koşu), mülakat, sağlık kurulu muayenesinden sonra yapılacak değerlendirmeye göre okula girmeye hak kazanan gençler, Atatürk, vatan, millet sevgisi ve sorumluluk bilinciyle 21'inci yüzyıl şartlarında gerekli olan mesleki bilgi ve becerileri kazandırmayı hedefleyen Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenime başlayacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

                   1.     Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak,
                   2.     Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,
                   3.     TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,
                   4.     Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak.,
                    5.     Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
                    6.     Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
                    7.     Türkçeyi kusursuz konuşmak Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak.,
                    8.     Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,
                    9.     Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,
                   10.   Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden "ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,
                   11.   Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan içinde bulunulan yıl içerisinde mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın bir önceki yıl mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),
                   12.   Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan ve alanlardan mezun olmak,
                   13.   İçinde bulunulan yılda yapılan YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,
                   14.   Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,
                   15.   Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre. % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.
                   16.   En fazla 21 yaşında olmak (Yaş hesaplaması; gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının, içinde bulunulan yıldan çıkarılması ile hesaplanır.).
                   17.   Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.
                   18.   Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği boy ve kilo standartları aranır.
UYARI:      Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET