gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir.

12 Ocak 2015 Pazartesi 17:11
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. 

1.GENEL HUSUSLAR:


a.Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin; 

(1)En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar), 

(2)En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar) arasından yapılacaktır.

b.Temin faaliyeti, TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Ön başvuru yapılabilecek en son tarih genel ağ adresinden bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır.  

c.2015 yılı içinde yapılan ön başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır (Aday, 2015 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu, 2015 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır). 

ç.Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına (K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına) (Cebeci/ANKARA) dilekçe vermek/göndermek suretiyle (mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda) müteakip sınavlara planlanabilecektir.

d.Adayların 2015 yılı içerisinde seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa ön başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.  

e.Sözleşmeli er ön başvuruları, genel ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

f.Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları;               K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir. 

g.Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır. 

ğ.Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa sınıflandırılacak/yerleştirilecektir.

h.Seçim aşaması sınav tarihleri www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat yapılmayacaktır.


2.SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
Değerli adaylar;

Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmek üzere, en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olan adaylar arasından sözleşmeli erbaş ve er kadrolarına, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile sözleşmeli erbaş ve erliğe ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli erbaş ve er olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a.Sözleşmeli erbaş ve er;

Sözleşmeli erbaş ve er; erbaş ve er kadro görev yerlerinde,  6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilenlerdir.

(1)Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler. 

(2)En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili mevzuat gereğince Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılacaktır.
(3)Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

(4)Sözleşmeli er olarak en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

(5)Sözleşmeli erbaş ve erlerden tertip edildikleri birliklerde K.K.K.lığınca belirlenen süre hizmet yapanlar, istekli oldukları takdirde K.K.K.lığınca başka birliklere tertip edilebilirler.

b.Özlük hakları;

(1)Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.
 
(2)Sözleşmeli erbaş ve erlere, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlere verilen askerî kimlik kartının aynısı olan kimlik kartı verilir.

(3)Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadronun silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

(4)Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalırlar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.

(5)Sözleşmeli erbaş ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet yılına devam edenler, ilgili mevzuata göre ve K.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaş (uzman erbaşlığa başvuru yaş sınırı sözleşmeli erbaş ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat edebilirler. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlar uzman erbaş veya astsubaylığa geçebilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

(6)Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
(7)Eğitim merkezlerine katılarak ön sözleşme imzalayan sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli er adaylarına, asgari tugay ve eşiti komutanlıklar tarafından izin verilebilir.

(8)Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz.

3.BAŞVURU 
a.Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

 (1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2)En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış veya halen silahaltında bulunan adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ve sonrasında doğanlar) (İlgili mevzuat gereğince halen silahaltında olan adayların işlemleri tamamlanmış olsa dahi eğitim birliği tebligatları askerliğinin bitiminde yapılacaktır),

(3)En az orta öğretim (lise) ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında doğanlar),

(4)Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5)Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6)Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verilmiş olsa dahi;

(a)Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c)22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8)Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9)Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-3) almış olmak,

(10)Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak, 

(11)Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda başarılı olmak,

(12)Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
 
(13)Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “...sözleşmeli er olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

(14)Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır. 

UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

b.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1)Adaylar ön başvurularını TABLO-1’deki faaliyet  takvimine uygun olarak            01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra                TABLO-2’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. Başvuruların ne zaman sonlandırılacağı 2015 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır.

(2)Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. 

(3)Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

UYARI: Genel ağ (internet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c.Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1)Genel ağ (internet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek  yapılacaktır. 

(2)Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

(3)2015 yılı içerinde seçim aşaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde ikinci bir başvuru ve sınavlara giriş hakkı verilmeyecektir.

 ç.Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

(1)Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi’nde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. 

UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

(3)Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

(4)Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

(5)Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(a)Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(b)Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

d.Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1)Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. 

(2)İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden (muhtemel tarihler TABLO-1’dedir) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
4.SEÇİM AŞAMALARI

a.Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Ön başvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir.
(1)Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,  
(2)Ön sağlık muayenesi,
(3)Fiziki yeterlilik testi,
(4)Mülakat,

(5)Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar için).

b.Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1)Ön başvurusu kabul edilen adayların sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

(2)Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c.Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1)Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. 

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.

(a)Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (internet) adayın ön başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

(b)Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-2),


(c)Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı yazı (TABLO-2),

(ç)Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (TABLO-3),

(d)Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dahil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk).

AÇIKLAMA:Nüfus bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(e)Öğrenim diploması: Diplomanın (en son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir), 

AÇIKLAMA:Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum) denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.
 
(f)Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;
(I)Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya,

(II)Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

(g)Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı,  elektrikçi branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi, kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),
(ğ)Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf,

   (h)Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı ve fotokopisini getireceklerdir.

(ı)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (TABLO-6): Güvenlik soruşturmasına esas olan form güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun, üç suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir.

ç.Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1)Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.


(2)Ön Sağlık Muayenesi:

(a)Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.              

(b)Bu muayenede;

(I)Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak,
(II)Vücudun herhangi bir yerinde jilet, dövme, yanık, ameliyat vb. izler bulunmamak,

(III) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(IV) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranmaktadır. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülmektedir. Boy, kilo oranlarında istenilen standartlar ile boya göre olmanız gereken en üst ve en alt kilo ölçüleri TABLO-4’tedir.

(c)Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. 

UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

(3)Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:

(a)Fiziki yeterlilik testi (FYT); bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya astsubaydan oluşan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylara muayeneyi müteakip, aynı gün içerisinde yapılmaktadır.

(b)Adaylar; mekik koşusu, mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5’tedir.

(c)Adaylar, her bir branştan puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılmaktadır.
(ç)Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır. 

(d)Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

UYARI: FYT’ye giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş” sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FYT’ye girmemesi kendi yararlarına olacaktır. Sağlık durumu nedeniyle FYT’ye girmeyen/giremeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır. 

NOT: Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).


(4)Mülakat (Görüşme):

(a)Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. 

(b)Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aşamasından sonra aynı gün uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c)Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d.Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?

(1)K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığında Cebeci/ANKARA yapılan Sözleşmeli Erbaş ve Er temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için idarece belirlenmiş olan listeden tercih ettiğiniz asker hastanesinden “Sözleşmeli Er Olur” kararlı Sağlık Kurulu raporu almanız gerekmektedir. Sivil hastanelerden alınan sağlık raporlarının geçerliliği bulunmamaktadır. Sağlık işlemleriniz için asker hastaneleri tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

(2)Tercih ettiğiniz asker hastanesine adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç mesai günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş mesai gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir. 

(3)Hastane işlemlerinizi bitirme süreniz (sağlık kurumundan kaynaklı sebepler hariç), hastaneye müracaatın kabul edildiği tarihten itibaren en fazla 10 gündür. 

(4)Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan veya sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. 

(5)Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan rapor ön bildirim belgesi adaylarda kalacak, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına gönderilmeyecektir. Asıl sağlık kurulu raporları hastaneler tarafından K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına gönderilmektedir.

(6)Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek istiyorsanız;

(a)Birinci kontrol (itiraz) muayenesi için sevk edilmek üzere hastaneden almış olduğunuz olumsuz kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi,  2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve itiraz muayenesi için tercih etmiş olduğunuz asker hastanesini (GATA Haydarpaşa, Kasımpaşa, Gümüşsuyu, GATA Ankara, Mevki, Beytepe, Etimesgut, Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Diyarbakır, Bursa, İzmir, Gölcük, Çorlu, Balıkesir, Girne) ve adresiniz ile telefon numaranızı belirtir dilekçenizi  şahsen veya posta yolu ile (kargo / iadeli-taahhütlü mektup) ön rapor tarihinden itibaren Otuz (30) gün  içerisinde K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına ulaştırmanız gerekmektedir.

(b)Birinci kontrol (itiraz) muayenesi sonucunda da olumsuz rapor almanız halinde işlemleriniz sonlandırılacaktır. Birinci kontrol (itiraz) muayenesi sonucunda olumlu rapor almanız durumunda ise ikinci kontrol (hakem) muayenesi için sevk edilmeniz gerekmektedir. Sevk evrakının hazırlanması için birinci kontrol (itiraz) muayenesinin olumlu kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi, 2 adet fotoğraf, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve itiraz muayenesi için tercih etmiş olduğunuz asker hastanesini ve adresiniz ile telefon numaranızı belirtir dilekçenizi  şahsen veya posta yolu ile (kargo / iadeli-taahhütlü mektup) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına birinci kontrol (itiraz) muayenesinden almış olduğunuz ön rapor tarihinden itibaren otuz (30) gün  içerisinde ulaştırmanız gerekmektedir.

(7)Sağlık raporu itiraz işlemleri kapsamında kendi tercihinizle sevk edildiğiniz üç hastanenin ikisinden olumlu sonuç alırsanız adaylık işlemleriniz devam edecek, olumsuz sonuç almanız halinde adaylık işlemleriniz sonlandırılacaktır. İki olumsuz rapor sonucunda sonlandırma işlemine idari başvuru/itiraz hakkınız bulunmamaktadır. Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.e.Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1)Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılacak/yerleştirilecektir. 
(2)Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

f.Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması en geç altmış (60)  gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

g.Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1)Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir.

(2)Aday Bilgilendirme:

(a)Sınavlarda başarılı olan adaylar; sağlık raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ile ilgili bilgiyi www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir. 

(b)Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

(c)4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların  www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve 
bunun gururunu ailenize yaşatmanız dileğiyle
sizleri bekliyoruz.
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…
5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI
Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, “ÇEVRİMİÇİ (ONLINE)  BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.
S.No.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
1Kimlik BilgileriT.C. Kimlik NumarasıT.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2AdıAdınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
3SoyadıSoyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
4Baba AdıBabanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
5Anne AdıAnnenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
6Doğum TarihiDüzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
7Doğum Yeri İlNüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
8Doğum Yeri İlçeNüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.
9Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlNüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
10Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçeNüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.
11Nüfusa Kayıtlı Mahalle/KöyNüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.
     12Cilt NumarasıNüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
13Aile Sıra NumarasıNüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
14Sıra NumarasıNüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
15Medeni HaliEvli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. 
Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayınız.
16Aile BilgileriBaba ve Anne MesleğiBaba ve annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.
17Baba ve Anne Öğrenim DurumuBabanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.
18Gazi veya şehit çocuğu musunuz?Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz  “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.
19İletişim BilgileriSürekli İkamet AdresiHâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
20Posta koduPosta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
21İlİlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
22İlçeİlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
23E-posta (e-mail) adresiSize en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
24Telefon numarası (cep telefonu)
Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak şekilde ve doğru olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz  başka bir telefon numarasını yazınız.
25Telefon numarası (ev telefonu)Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
26Eğitim BilgileriEğitim durumuEğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.
27Lise türü(Lise veya üstü mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise veya üstü mezunu iseniz size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.
28Lise bölümü (Lise veya üstü mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz lise veya üstü mezunu iseniz size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
29EhliyetSahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
30

Askerlik Bilgileri
 
(Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır)
Askerlik Bilgileri
(Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır)Askerlik statüsüAskerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz.
31Askere sevk (başlama) tarihiMüracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. 
32Terhis tarihiAskerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.
33TertibiAskerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329). 
34Görev yapılan kuvvetAskerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.
35Askerlik yapılan sınıfAskerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.
36Askerlik yapılan branşAskerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz
37RütbeAskerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.
38Birlik adresiHâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.
39Birlik iliİlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.
40Birlik ilçesiİlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz
41TercihlerTercih ettiği sınıf/branşAdaylar tarafından sadece “SÖZLEŞMELİ ER” tercihi yapılacaktır.
42Adli sicil kaydı
Adli sicil kaydı
Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar  “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

ÖNEMLİ NOT: 

1.Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
2.Çevrimiçi (online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. 

3.Tebligatlar, www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)  / elektronik posta ile yapılacağından adayların www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa) mutlaka başvuru formunda güncelleme yapınız.
4.Çevrimiçi Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. 

5.Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

6.Temin faaliyet takvimi ve sınıf/branş kontenjanları, gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

7.Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

8.Çevrimiçi Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

9.Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. 

10.Mevcut ön başvuru bilgilerinizi,  “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz.

11.Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 

12.Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.Başa Dön6.TABLOLAR
TABLO-1
S.NO.FAALİYETTARİHAÇIKLAMA
1Ön başvuruların yapılması (*) 01 Ocak 2015 tarihinden itibarenGenel ağ (İnternet)
2Ön başvuru sonuçlarının ve sınav tarihlerinin yayımlanması (**)Müteakiben yayımlanacaktır.K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 
3Başvuru evraklarının incelenmesi, kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatın icrası (**)

(*)Aday ön başvuruları 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. Adayların ön başvuru yapacağı en son tarih bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır. 

Adaylar, 2015 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere ön başvuru yapacaklardır. Adayların ön başvurusu, 2015 yılında seçim aşaması sınavları için adaya çağrı yapılıncaya kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2015 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön başvurusu 2015 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve bu sınavlara çağrılabilecektir.) 

(**)Ön başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.


NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TABLO-2
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 (ASKERLİK YAPMAMIŞ ADAYLAR İÇİN)

KARA KUVVETLERİ PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞINA


K.K.K.lığına sözleşmeli er olarak başvurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
İMZA


KİMLİĞİ:
ADAY NUMARASI:
T.C. KİMLİK NO.:
ADI:
SOYADI:
DOĞUM TARİHİ:
BABA ADI:İLETİŞİM BİLGİLERİ:AÇIK ADRESİ:TELEFON NUMARASI:EKİ:
Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı

TABLO-2’NİN DEVAMI
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 (TERHİS OLMUŞ ADAYLAR İÇİN)

KARA KUVVETLERİ PERSONEL TEMİN MERKEZİ KOMUTANLIĞINA


K.K.K.lığına sözleşmeli er olarak başvurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
İMZA


KİMLİĞİ:
ADAY NUMARASI:
T.C. KİMLİK NO.:
ADI:
SOYADI:
DOĞUM TARİHİ:
BABA ADI:
TERHİS TARİHİ:İLETİŞİM BİLGİLERİ:AÇIK ADRESİ:TELEFON NUMARASI:EKİ:
Terhis Belgesi
Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı
TABLO-2’NİN DEVAMI
DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
(HALEN SİLAHALTINDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN)

KIT’ASI:   /       /2015
SINIFI VE RÜTBESİ
ADI SOYADI
BABA ADI
MEMLEKETİ
DOĞUM TARİHİ
SEVK TARİHİ:
İHTİSASI
TERTİBİ
T.C.KİMLİK NUMARASI:
ADAY NUMARASI:                                 Özü: Sözleşmeli Er Başvurusu Hk.

KOMUTANLIK ÖNÜNE
K.K.K.lığında sözleşmeli erbaş/er olarak görev almak istiyorum. Gereğini arz ederim.İLETİŞİM BİLGİLERİ:
AÇIK ADRESİ:


TELEFON NUMARASI:

EKİ:
EK-A (Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı)TABLO-2’NİN DEVAMI
(HALEN SİLAHALTINDA BULUNAN ADAYLAR İÇİN KADRO GÖREV YAZISI)
TASNİF DIŞIT.C.
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
ANKARA
 
PER.: 1190-              -15/             /       /2015
KONU: Sözleşmeli Er Adayı ……..’nın Kadro
               Görev Yeri.
 

(İLGİLİ SINAV MERKEZİNE YAZILACAKTIR)


Aşağıda açık kimliği yazılı P.Onb. …………. 6’ncı Hd.A. 4’üncü Hd.Tb. 14’üncü Hd.Bl.nde  …… kadrosunda aşçı olarak görev yapmaktadır.

Arz ederim.KİMLİĞİ:
Aday Numarası:
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No.:
Rütbesi:
Tertibi:
İhtisas Kod No.:
Kadro Görevi:


İLETİŞİM BİLGİLERİ :

AÇIK ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

TASNİF DIŞI

TABLO-3
SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

 
BİRLİĞİ :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
RÜTBESİ :
TERTİBİ :
KUVVETİ:
SINIFI:
BRANŞI:
NİTELİKLERSıralı Amirler Tarafından Takdir Edilen NotlarVerilen Notların Ortalaması
1’inci Amir2’nci Amir3’üncü Amir
1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi
2.Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması
3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması
(Paylaşım, Uyum Derecesi)
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati
5. Güvenilme ve Sadakati
6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği
(Anlama/Kavrama Yeteneği)
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı
8.Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme
(Fiziki Yetenek dahil)
9. Görev Etkinliği
10. Sorumluluk Bilinci
(Verilen Görevleri Yapma Gücü)
Not Toplamı
Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat
(Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)
İmzası
Adı Soyadı
Rütbesi ve Sicil Numarası
Görevi
Düzenleme Tarihi
 
…………………………..nın Sözleşmeli Er Adaylığına Kabulü Uygundur/Uygun Değildir.
O N A Y
(Doldurma talimatının 5’inci maddesinde belirtilen amir tarafından)


TABLO-3’ÜN DEVAMI
DOLDURMA TALİMATI: 
 
1.  Bu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir. 
 
2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.  
 
3.  Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. 
 
4.  Kanaat hanesine “SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/LAYIK DEĞİLDİR.” ibaresi yazılır.  
 
5. Nitelik belgesini onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.
TABLO-3’ÜN DEVAMI 
SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU
S.NO.KONTROL EDİLECEK HUSUSLAREVETHAYIR
1Fotoğrafı yapıştırılmış mı? (Zımba, ataş vb. ile tutturulmamalı)  
2Fotoğraf üniformalı mı?  
3Fotoğraf imzalı ve mühürlü mü?  
4Birliği yazılmış mı?  
5Adı soyadı yazılmış mı?  
6Baba adı yazılmış mı?  
7Sınıf ve rütbesi yazılmış mı?  
8Tertibi yazılmış mı?  
9T.C. Kimlik numarası yazılmış mı?  
10Kanaat hanesine "Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir." şeklinde kesin hüküm yazılmış mı?  
11Nitelik belgesinin 2 nüsha olarak tanzim edileceği biliniyor mu?  
12Niteliklere ayrı ayrı 10 tam not üzerinden ve notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilmiş mi?  
13Nitelikler birlik değerlendirme heyeti tarafından doldurulmuş ve imzalanmış mı?  
14Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılmış mı?  
15Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütüleceği biliniyor mu?  
16Yeterli nota sahip olmayan adayların belgelerinin şahsi dosyalarına kaldırılacağı ve daha üst makama gönderilmeyeceği biliniyor mu?  
17KKY 51-24 Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönergesi EK-C Doldurma Talimatı Madde 5'te belirtilen amir tarafından onaylanmış mı?  
18İmza ve mühür bloğunun altına onaylandığı tarih yazılmış mı?  
19Nitelik belgesine doldurulduğunda ÖZEL gizlilik derecesi verilmiş mi?  
20Adayın nitelikleri ile ilgili varsa ilave görüşlerin ek olarak konulacağı biliniyor mu?  
21Kapalı zarfın içine nitelik belgesi ve varsa ekleri haricinde başvuru evrakı konulmayacağı biliniyor mu?  
22Nitelik belgesi kapalı zarf içinde mi?  
23Kapalı zarf imzalanmış ve mühürlenmiş mi?  
24Adaya zarfın kendisi tarafından açılmayacağı tebliğ edilmiş mi?  


TABLO-4

19 VE ÜZERİ YAŞ İÇİN BOY VE KİLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM

Boy (cm)Ağırlık Üst Sınırı (kg)Ağırlık Alt Sınırı (kg)
1647251
1657252
1667252
1677353
1687354
1697454
1707555
1717656
1727756
1737857
1747958
1758058
1768159
1778160
1788260
1798361
1808462
1818562
1828663
1838764
1848864
1858965
1869066
1879166
1889267
1899368
1909469
1919570
1929670
1939771
1949872
1959972
19610073
19710174
19810275
19910375
20010476
20110577
20210678
20310778
20410879
20510980
20611081
20711181
20811282
20911483
21011584

NOT : Adaylarda aranan en düşük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)


TABLO-5 
SÖZLEŞMELİ ER ADAYLARI FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) STANDARLARI
Mekik (2 dk.)Şınav (2 dk.)Mekik Koşusu (*)1500 m Koşu (*)
TekrarPuanTekrarPuanDerecePuanDerecePuan
60100551001:34 ve aşağısı1005:40-5:49100
599754981:35955:50-5:5990
589553961:36906:00-6:0980
579252941:37856:10-6:1970
569051921:38806:20-6:2960
558750901:39756:30-6:3950
548549881:40706:40-6:4945
538248861:41686:50-6:5940
528047841:42667:00-7:0935
517746821:43647:10-7:1930
507545801:44627:20-7:2925
497244781:45607:30-7:3920
487043761:46587:40-7:4918
476742741:47567:50-7:5915
466541721:48548:00-8:0912
456240701:49528:10-8:1910
446039681:50508:20-8:298
435738661:51488:30-8:394
425537641:52468:40-9:491
415236621:53449:50 ve yukarısı 0
405035601:5442
394734581:5540
384533561:5635
374232541:5730
364031521:5825
353730501:5920
343529482:0010
333228462:01 ve yukarısı0
32302744
31272642
30252540
29222438
28202336
27172234
26152132
25122030
24101928
2371826
2251724
2121620
16-2011518
0-1501416
1314
1212
1110
107
94
6-81
0-50

(*) Adaylar, idare tarafından "Mekik Koşusu" veya "1.500 m Koşu" branşlarından birisinden teste tabi
 tutulur.


GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU    
1. Adı, Soyadı (*)7. 
Nüfusa Kayıtlı
Olduğuİl
2. Uyruğuİlçe
3. T.C. Kimlik No.Köy/Mah.
4. Doğum YeriCilt No.
5. Doğum TarihiAile S.No.Medeni Hali :
6. Telefon No.: Sıra No.Dini :
EvSeri No.Veriliş Sebebi :
CepVeriliş TarihiKayıtlı Ol. Nüf.İdaresi. :
8. İkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)
Mahalle           : Apartman/Site Adı   : 
Cadde             : Daire No.                 : 

Sokak             : Köy/Belde/Kasaba  : 

Bina/Kapı No. : İlçe :                             İl: 
9. Daimi Adres  
Mahalle           : Apartman/Site Adı   : 
Cadde            : Daire No.                 : 

Sokak             : Köy/Belde/Kasaba  : 

Bina/Kapı No. : İlçe :                               İl: 
10. Öğrenim Durumu
TarihMezun Olduğu Okulun Adı ve YeriAyrılma Nedeni (**)
/     /       ’den
/    /          ’e MezuniyetTasdikname
İlçe :                                              İl:    
11. Son Çalıştığı İşyeri
TarihÜnvanı (Çalıştığı İşyeri Adı)Son Çalıştığı İşyeri Adresiİşin Nevi
/     /       ’den
/    /          ’e
İlçe :                                   İl:
12. Askerlik Durumu
Başlama TarihiTerhis TarihiCezalarıBirliğin Adı ve Yeri
     
İlçe :                                             İl:
13. Aileye Dair Bilgiler
Adı SoyadıAdresi (Yaşayanların)Doğum Yeri / TarihiUyruğu
Babasının
Tel.No.:
İlçe :                             İl:
Anasının
Tel.No.:
İlçe :                             İl:

Eşinin(***)  
Tel.No.:
İlçe :                             İl:
Kardeş 1  
  
İlçe :                             İl:
Kardeş 2  
İlçe :                             İl:
Kardeş 3  
İlçe :                             İl:
Kardeş 4  
İlçe :                             İl:
Kardeş 5  
İlçe :                             İl:
Kardeş 6  
İlçe :                             İl:
Kardeş 7
(****)  
İlçe :                             İl:
14. Hakkında Bilgi Verecek Üç Şahsın (Akraba ve eski işverenler hariç) 
Adı Soyadıİkamet Adresiİş AdresiDoğum 
Yeri / TarihiMilliyeti / Mesleği
Tel No.:              
İlçe :                      İl: Tel No.:              
İlçe :                      İl:
Tel No.:              
İlçe :                      İl: Tel No.:              
İlçe :                      İl:
Tel No.:              
İlçe :                      İl: Tel No.:              
İlçe :                      İl:
15. Hakkınızda verilmiş bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
                                                                                                             VAR (     )                  YOK (     )
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz. 
16. YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.
                                                                                                                 Şahsın İmzası
17.UYARIa. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
b. (*)    Adı ve/veya soyadı değişenler değişiklikten önceki ad/soyadını da parantez işareti içinde belirtirler.
c. (**)   10’uncu maddeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve 15’inci maddeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – işareti konulacaktır.
ç. (***) Eşinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez işareti içinde yazılacaktır.
d. (****)  Kardeş sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir. 
e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “İl – İlçe”  belirterek tam ve açık olarak yazınız, mutlaka en az bir adet “Tel.No.” belirtiniz.
f. 8’inci, 9’uncu ve 13'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kışla, orduevi ve askerî gazino yazmayınız.
g. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Fotoğraf karesine fotoğraf yapıştırmayınız. 3 adet fotoğrafı beraberinizde getiriniz.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU DOLDURMA TALİMATI

    I. Aday tarafından Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu öncelikle bilgisayar veya daktilo ile BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve 3 SURET ÖN VE ARKA TEK KAĞITTA olacak şekilde çıktısı alınacaktır.
    II. Özellikle noksan veya yanlış yanıtlanmış bilgiler adayların alınmaması için yeterli bir neden olacağından, bütün bilgiler doğru ve tam olarak yazılacaktır.
    III. Fotoğraf kutusuna fotoğraf yapıştırılmayacaktır. Formdaki bilgiler nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekliyle doldurulacaktır.


1.Adı Soyadı:  Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı değiştirdiyseniz önceki soyadınızı şimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız. 
Örnek: MEHMET ALİ YILMAZ (DAĞLI)
2.Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C.
3.T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaşlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.
4.Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.
5.Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988. 
6.Telefon No. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69
7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt No., Aile S. No., Syf: No., Seri No., Veriliş Tarihi, Medeni Hali, Dini, Veriliş Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. İdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.
8.İkamet adresi: Terhis olan adaylar şu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değişmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kışla, orduevi ve askerî gazino vb. adresleri yazmayınız.
9.Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.
10.Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriş ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak işaretleyiniz. 
11.Son Çalıştığı İş Yeri: Başlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılış tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek 22.05.2000’den – 13.10.2001’e gibi. Unvanı kısmına çalıştığı işyerinin adı yazılacak. İşin nevi kısmına yapılan iş belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), işyerinin adresi ise açık bir şekilde ilçe ve ili de içerecek şekilde yazılacaktır.  
12.Askerlik Durumu : Terhis olan adaylar askerlik başlangıç ve bitiş tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve  terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe başlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.  
13.Hakkınızda bilgi verecek şahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kişinin (akraba ve eski işverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev) adresi (İl ve İlçe belirtilecek) ve telefon numarası, iş adresi (İl ve İlçe belirtilecek), doğum yeri ve doğum tarihi, milliyeti ve mesleği açıkça yazılacaktır. Hangi adres bilgisi varsa onu yazmak yeterlidir.
14.Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. Yaşıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak il ve ilçe de belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaşamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. Uyruğu örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. Eş bilgisinde evlenmeden önceki soyadı adı-soyadı bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALİME KURT (ÖZSOY).
15.On beşinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” işareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16.On altıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız.
II. UYARI (DİKKAT!..)
1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.
2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.
3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon numarasını belirtiniz.
4. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kağıtta olacak şekilde) çıktısını alınız. Fotoğraf karesine fotoğraf yapıştırmayınız. 3 adet fotoğrafı beraberinizde getiriniz.

5. 8’inci,9'uncu ve 13’üncü maddelerde adres olarak birlik, kışla, orduevi, askerî gazino ve lojman yazmayınız


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET