gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARA KUVVETLERİNE ASTSUBAY ALIM İLANI

Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere personel seçilmektedir.

09 Şubat 2015 Pazartesi 12:51
KARA KUVVETLERİNE ASTSUBAY ALIM İLANI

MUVAZZAF (DAİMİ KADRODA) VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli astsubay olarak istihdam edilmek

üzere, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan adaylar arasından mevcut kanun, yönetmelik

ve yönerge esaslarına göre personel seçilmektedir.

b. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; muvazzaf/sözleşmeli astsubay olarak kimlerin

başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme

esasları ve muvazzaf/sözleşmeli astsubaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır.

c. Muvazzaf/sözleşmeli astsubay olma süreci;

(1) Birinci Seçim Aşaması Faaliyeti:

Yazılı sınav (genel kültür),

(2) İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(a) Kayıt Kabul,

(b) Ön Sağlık Muayenesi,

(c) Kişilik Değerlendirme Testi,

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi,

(d) Mülakat.

(3) Sınıflandırmanın Yapılması (Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi).

(4) Hastane Sağlık Raporu ve Güvenlik Soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

ç. Muvazzaf/sözleşmeli astsubay adayları, tüm aşamaları geçmelerini müteakip “Temel

Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK)” Eğitimi’ne tabi tutulacak ve eğitimi

başarıyla tamamlayanlar astsubay çavuş rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın, sınıf okuluna

gönderilecektir. Söz konusu eğitimi takiben Kara Kuvvetleri birlik ve kurumlarına atanmaktadırlar.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli astsubay olarak yer almak

istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Sözleşmeli astsubay statüsünde sadece Piyade, Tankçı ve Topçu sınıfları için alım

yapılacaktır. Tercihler yapılırken, özellikle sözleşmeli astsubay sınıflarının (Piyade, Tankçı,

Topçu) tercih edilmesi durumu, adayın seçilme olasılığını artırabilecektir.

 

Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?(1) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,(2) Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya askerlik hizmetinden terhis olanlar(Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),(3) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamışolanlar,(4) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendikusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veyaayrılanlar,(5) TABLO-1’de belirtilen statü, sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkekadaylar başvurabileceklerdir.(6) Uzman erbaşlıktan/sözleşmeli erbaş ve erlikten astsubaylığa geçiş yapmak isteyenleriçin uygulama emri bilahare yayımlanacak ve başvurular emirde belirtilen esaslarda Kara Ağıüzerinden alınacaktır. Bu nedenle www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx GENEL AĞ(İNTERNET) ADRESİNDEN BAŞVURU YAPAN UZMAN ERBAŞLARIN/SÖZLEŞMELİ ERBAŞVE ERLERİN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.


* Başvuru kılavuzu


* Temini yapılacak sınıf ve branşlar


* Kaynak Okullar

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET