gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARABÜK ADNAN MENDERES TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜKLERİNE ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAK

Karabük Adnan Menderes Tunceli Üniversitesi Rektörlüklerine Öğretim Elemanı Alınacak

20 Temmuz 2011 Çarşamba 08:17

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.
Adayların belirtilen kadrolar için için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan sureti, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
ANABİLİM DALI
Profesör
Doçent
AÇIKLAMA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
1
İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TASAVVUF
1
Mesnevide Kurani refaranslar ve Kur'an ayetlerine getirilen yorumlar üzerine çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ
1
Prostat hastalıkları ve erkek cinsel hastalığı konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
KULAK-BURUN-BOĞAZ
1
Otoloji, Nörootoloji ve Kokleor implantasyon alanında cerrahi tecrübeye sahib olmak.
NÖROLOJİ
1
Stimülasyon ve Mikroelektrot necording tekniği ile Parkinson hastalığı cerrahisinde deneyimli ve tecrübeli olmak.
GÖZ HASTALIKLARI
1
Retina konusunda çalışma yapmış olmak.
 
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuracak Adaylardan;
1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;
Teslim edeceklerdir.
Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
Duyurulur.
 
Birimi
Bölümü
Anabilim
Dalı
Ünvanı
Derece
Adedi
Açıklamalar
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
Doçent
2
1
İlköğretim Matematik Eğitimi alanında çalışmış ve teknolojinin matematik eğitiminde kullanılması konusunda çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göğüs Cerrahisi
Doçent
1
1
Trekea ve özofagus konularında deneysel ve tez çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
1
1
Rejyonel Anestezi konusunda deneyimli ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
1
Koagulopati konusu ve uterus rüptürleri konusunda çalışmaları olmak.
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler
Doğum ve Jinekoloji
Doçent
1
1
Subklinik Mastitisli İneklerde Kuru Dönem Sağaltımı konusunda çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler
Dölerme ve Suni Tohumlama
Doçent
1
1
Spermatozoonlarda in-vitro Kapasitasyon ve Akrozom Reaksiyonu üzerine çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimler
Mikrobiyoloji
Doçent
1
1
Kanatlı Hayvanlarda Ornithobacterium rhinotracheale'nin İzolasyonu ve Serotiplendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği
Temel Bilimler
Fizyoloji
Doçent
1
1
Sindirim Fizyolojisi ve Gastrointestinal Mikroflora alanında çalışma yapmış olmak.
 
Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 - DOÇENT KADROLARI İÇİN :
- Doçentlik Ünvanını Almış Olmak, Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayın listelerini kapsayan 4 (dört) adet dosyayla birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAŞVURU TARİHİ :
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Fakülte/Anabilim Dalı
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Açıklamalar
Adet
Drc.
Adet
Drc.
Adet
Drc.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
-
-
1*
1
-
-
* Su Ürünleri Yetiştiricilik alanında Doçentlik unvanı almış ve Alabalıklarda stoklama yoğunluğu konusunda çalışmaları olmak.
5896/1-1

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET