gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

09 Şubat 2011 Çarşamba 19:53
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN      
         
Aşağıda  Anabilim   Dalı  itibariyle  ünvan ve şartları  belirtilen  Üniversitemiz birimlerinde açık  bulunan  kadrolara   
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi  ilanın yayını tarihinden  itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, 
Profesör ve Doçent  kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma
veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan süreti, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini ve  
yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde  
hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.  
        - Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
        - Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında 
          bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
        - Müracaat eden tüm adayların adli ve idari yönden ceza almamış olmaları şarttır.
        - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar 
          kabul edilmeyecektir.
        - Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
         
ANABİLİM DALI Profesör Doçent Yrd.Doç. AÇIKLAMA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ        
ESKİ TÜRK DİLİ     1  
KLASİK ARKEOLOJİ     1  
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME     1  
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ        
MALZEME BİLİMİ 1     Amorf Silisyum ve Alaşımları konusunda çalışma yapmış olmak.
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ   1    
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ     1  
         
         
         
       
SON BAŞVURU TARİHİ : 23 ŞUBAT 2011 

             B A Ş V U R U   F O R M U   İ Ç İ N   T I K L A Y I N             

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET