gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

04 Ocak 2011 Salı 16:20
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır,  Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki gene! şartları ve" Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesinde istenen  özellikleri  sağlamaları gerekmektedir. Doçent kadrolarına başvuracak  adaylar, dilekçelerinde  başvurdukları  anabilim dalını belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, doçentlik sınavını başardığına ilişkin belge ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir. Yardımcı Doçent kadrolarına  başvuracak  adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde  başvurdukları  kadroyu belirterek, fotoğraf ekinde 2 adet , nüfus cüzdan örneği,  lisans , yüksek  lisans  (varsa) ve  doktora  diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇİKLAMALAR

-Yardımcı Doçent kadrosuna  başvuran  adayların ÜDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. Ancak, adaylar Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı Genel  Kurulunun 06.11.2008 tarihli kararına göre  yeniden  yabancı dil sınavına alınacaklardır.

-Herhangi bir kamu  kurumunda   çalışanların  (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı  kurumcfan  alacakları onaylı ayrıntılı  hizmet  belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta  ile müracaat edecek adaylar için;  postada  meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya  posta  ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET