gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIRIKKALE- ABANT İZZET BAYSAL- OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Kırıkkale- Abant İzzet Baysal- Osmangazi Üniversiteleri birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

06 Nisan 2011 Çarşamba 22:49
Kırıkkale- Abant İzzet Baysal- Osmangazi Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.
Profesör kadroları için, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullara sahip olmalıdır. Adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
Birim / Bölüm / Anabilim Dalı
Profesör
Yrd. Doçent
NİTELİKLER
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK
ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ
 
1
 
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
 
1
 
MÜTERCİM TERCÜMANLIK
İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK
 
1
 
SOSYOLOJİ
GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ
1
 
 
İKTİSADI VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU YÖNETİMİ
HUKUK BİLİMLERİ
 
1
 
TURİZM FAKÜLTESİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
 
3
 
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
1*
 
*Onkoloji alanında ihtisas sahibi olmak
1*
 
*Gastroenteroloji alanında ihtisas sahibi olmak
 
1*
*Halk Sağlığı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
 
1*
*Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak
2662/1-1

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, üç adet referans mektubu, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.
Yardımcı doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.
İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
Bu konulara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
 
BİRİMİ
ANABİLİM DALI/ALANI
UNVANI
DER
ADET
AÇIKLAMA
Bolu Meslek Yüksekokulu
Bitkisel ve Hayvansal Üretim-Bahçe Tarımı
Yrd.Doç.
5
1
Bahçe bitkileri anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Bolu Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon-Hukuk
Yrd.Doç.
5
1
Ceza ve Ceza Usul Hukuku dalında doktora yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi
Yrd.Doç.
4
1
Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Bolu Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik Esasları
Yrd.Doç.
4
1
Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış     olmak.
Bolu Sağlık Yüksekokulu
Doğum, Kadın Sağlığı ve Hast. Hemş.
Yrd.Doç.
5
1
İş Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Y.O.
Organik Tarım
Doçent
2
1
Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi
Profesör
1
1
Müzik Pedagojisi alanında doktora yapmış olmak. Müzikoloji alanında doçentlik almış olmak.
Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi
Profesör
1
1
Müzik Bilimi alanında doçentlik almış olmak. Keman eğitimi alanında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Yrd.Doç.
4
1
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. 
Eğitim Fakültesi
Matematik Eğitimi (İlköğretim Bölümü)
Profesör
1
1
İlköğretim Matematik eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doçent
2
1
Büyük Selçuklu dönemi eğitim ve düşünce tarihi konularında çalışmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Yrd.Doç.
4
1
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Medya okur-yazarlığı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Yön. Teft. Plan. ve Eko.
Doçent
2
1
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentlik almış olmak. İnsan Kaynakları Yönetimi alanında çalışmış olmak. 
Eğitim Fakültesi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Doçent
2
1
Klasik test kuramı ve örtük özellikler kuramı konularında çalışmış olmak. 
Eğitim Fakültesi
Coğrafya Eğitimi
Yrd.Doç.
5
1
Şehir Coğrafyası alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Devreler ve Sistemler
Doçent
2
1
Elektrik Makinalarının modellenmesi ve kontrolü konularında çalışmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Yrd.Doç.
4
1
Resim anasanat dalında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak.En az 10 yıl eğitim tecrübesi olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim
Yrd.Doç.
5
1
Resim-İş öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Doçent
2
1
Algoloji konusunda deneyimli olmak. 
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Yrd.Doç.
3
1
 
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
2
1
Hematoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Profesör
1
1
 
Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik
Yrd.Doç.
3
1
Tıp doktoru olmak, uzman olmak.
2666/1-1

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.
Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Sureti
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.
7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) (CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),
8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.
 
Ünvanı
Derece
Adedi
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
AÇIKLAMALAR
Profesör
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
Lisansüstü Eğitimini Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Alanında Yapmış Olmak
Profesör
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya
Biyokimya
Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış ve Mikrobiyal Hücrelerin Biyoteknolojik Uygulamaları Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
Profesör
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik
Katıhal Fiziği
Lisansüstü Eğitimini Yarı İletken İnce Film Üretimi Konusunda Yapmış Olmak
Profesör
1
1
İkt.ve İd.Bilim.Fak.
İktisat
İktisat Teorisi
 
Doçent
1
2
İktisadi ve İdari Bil. Fak
İşletme
Muhasebe ve Finansman
 
Doçent
1
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
Yoğun Madde Fiziği ve İstatistik Fizik Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği
Eğitim Bilimleri Alanında Doçent Unvanı Almış ve Eğitim Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Mühendislik Mimarlık Fak.
Elektrik-Elektronik Müh.
Telekominikasyon
Sinyal İşleme Alanında Doçent Unvanı Almış ve
Ses ve Görüntü Tanıma Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Mühendislik Mimarlık Fak.
Makine Mühendisliği
Termodinamik
Küt Cisimler Etrafında Akışın Termo Analizi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji
Botanik
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Palinoloji ve Bitki Sistematiği Konularında Çalışmalar Yapıyor Olmak
Doçent
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Mat. Ve Bilg. Bil.
Geometri
Projektif ve Lineer Geometri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Mat. Ve Bilg. Bil.
Geometri
Metrik Geometriler ve Fuzzy Projektif Geometri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
Doçent
1
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili Ve Edeb.
Yeni Türk Edebiyatı
 
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Alerjisi Doçenti Olmak
Doçent
1
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Nöroşirurji
 
Yrd.Doç.
3
1
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji
Kardiyoloji Uzmanı Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Göz Hastalıkları
Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
İslam Bilimleri-Sosyoloji Alanında Doktora Yapmış ve Din Eğitimi Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
2
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim
Zihin Engelliler Eğitimi
Zihin Engelliler Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih
T.C. Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları ve Halk Sağlığı” Alanında Doktora Çalışması Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Fen Edebiyat Fakültesi
Karşılaştırmalı Ed.
Batı Dilleri ve Edebiyatları
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Alanında Doktora Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
Maden Yatakları-Jeokimya
Lisansüstü Eğitimini Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalında Yapmış ve Metalik Maden Yatakları Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Elektrik-Elektronik Müh.
Telekomünikasyon
Yüz Tanıma Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
Fen Edebiyat Fakültesi
İstatistik
İstatistik Bilgi Sistemleri
İstatistik Bilgi Sistemleri Anabilim Dalında “Yapay Sinir Ağları” Konusunda Doktora Yapmış Olmak
Yrd.Doç.
3
1
İkt.ve İd.Bilim.Fak.
İktisat
İktisat Teorisi
Kalitatif Çalışma ve Yayınları Bulunmak
Yrd.Doç.
3
1
Turizm ve Otel İşl.Y.O.
 
 
Ulusal Rehber Kokartlı ve Turizm Eğitimi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET