gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK

Kırıkkale Üniversitesine aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

18 Mayıs 2011 Çarşamba 00:06
Kırıkkale Üniversitesine Öğretim Görevlisi Alınacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim dallarını belirttikleri dilekçelerine, özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyerek, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;
Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;
Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
BÖLÜM ANABİLİM DALI
PROFESÖR
DOÇENT
YRD.DOÇ.
AÇIKLAMALAR
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
2
Radyoloji
1
1
İç Hastalıkları
1
Gastroenteroloji Uzmanı olmak
Halk Sağlığı
1
Doçentliğini İş Sağlığı alanında almış Tıp Doktoru olmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1
Göz Hastalıkları
1
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İstatistik Bölümü
İstatistik Teorisi
1
Uygulamalı İstatistik
1
Biyoloji Bölümü
Zooloji
1
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Fransız Dili ve Edebiyatı
1
Matematik Bölümü
Geometri
1
Fizik Bölümü
Genel Fizik
1
Tarih Bölümü
T.C. Tarihi
1
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
1
1
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat
1
İktisat Tarihi
1
Maliye Bölümü
Maliye Teorisi
1
Mali Hukuk
1
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih
1
Siyasi Tarih alanında doçent unvanı almış olmak
HUKUK FAKÜLTESİ
Özel Hukuk Bölümü
Ticaret Hukuku
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi
1
Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
1
Eğitim Psikoloji alanında doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Metalurji ve Malzeme Bölümü
Malzeme
1
Malzeme
1
Doktorasını Malzemelerin Isı İletkenlikleri konusunda yapmış olmak
Üretim Metalurjisi
1
Doktorasını Kontrollü Katılaşma konusunda yapmış olmak
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ulaştırma
1
Trafik Kazaları konusunda çalışmış olmak
Makine Mühendisliği Bölümü
Mekanik
1
Kompozit Malzemelerin Mekaniği konusunda doktora yapmış olmak
Enerji
1
Enerji
1
Isı İletkenliğinin Belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Donanımı
1
Yapay Zeka konusunda çalışma yapmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi
1
Ortodonti
1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Böl.
Anatomi
1
Histoloji ve Embriyoloji
1
Kanatlı Embriyosu üzerine çalışmaları olmak
Klinik Bilimleri Bölümü
Cerrahi
1
Sığır Ayak Hastalıkları üzerine çalışmaları olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi
2
Üniversitelerde Öğretim Görevlisi kadrosunda çalışmış olmak
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik
2
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi
1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzik Bölümü
Müzik Bilimleri
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği
2
KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU
Elektronik ve Otomasyon
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
1
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
1
Doktorasını Dişli Tasarımı konusunda yapmış olmak
Otomotiv Teknolojisi
1
Doktorasını Hava Kirliliği konusunda yapmış olmak

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET