gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

24 Eylül 2011 Cumartesi 06:35
Kırıkkale Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler ve nüfus cüzdanı örneğini ekleyerek, Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör kadrolarına müracaat edecek adayların;
Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirtikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;
Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adayların;
Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.
Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
Bölüm Anabilim/Anasanat Dalı
Profesör
Doçent
Yrd. Doç.
Açıklamalar
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1
Elektro fizyoloji konusunda deneyimli olmak
Halk Sağlığı
1
Halk Sağlığı (İş Sağlığı alanında bilim doktoru olmak)
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji
1
1
Çocuk Cerrahisi
1
Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesi olmak.
Üroloji
1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
1
1
Pedodonti
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı
1
Binaların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Yöneylem Araştırması
1
Bulanık kümelerin yöneylem uygulaması konusunda çalışma yapmış olmak.
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.
İktisat Bölümü
İktisat Politikası
1
Siyasal Parti Finansmanı alanında çalışmış olmak.
Ekonometri Bölümü
Ekonometri
1
Kantitatif finansal iktisat ve finansal ekonometri alanlarında çalışmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı
1
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı
1
İngiliz Edebiyatında doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET